Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare

00 0000

Bunurile acceptate drept garanție de plată trebuie înregistrate în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare, pentru că altfel există posibilitatea ca altcineva să aibă întâietate la o executare pentru neplată a garanției respective. Camera de Comerț și Industrie Covasna oferă consultanță și înscrieri în Arhivă.

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.