Publicarea raportului de selecție final în cadrul proiectului „Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067

03 iunie 2022

Proces verbal de evaluare Faza B - FINAL

ÎN CADRUL PROIECTULUI

„Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067

 

 

Proiectul „Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067 este finanțat prin contractul POCU/829/6/13/141067, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020, Componenta 1 – Apel Innotech Student, Axa Prioritară 6 „Educație și Competențe”, Obiectivul specific Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, Apelul Innotech Student are ca obiectiv formarea si dezvoltarea de competențe antreprenoriale, în vederea creșterii inserției pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.

În cadrul proiectului au fost înregistrate 78 de planuri de afaceri. După comunicarea rezultatelor de evaluare a Fazei B au fost înregistrate 32 de contestații. Înainte de rezolvarea contestațiilor, din cauza unei erori de calcul în grila de evaluare, sesizate de catre participanti, au fost recalculate și corectate în mod unanim punctajele obtinute de toate planurile de afaceri. Ne cerem scuze pentru eventaulele inconveniențe cauzate.

  1. LISTA PLANURI DE AFACERI SELECTATE:

 

Nr. Crt.

Nr. înregistrare/Solicitant

Selectat

Încadrarea în categoria de valori

maxime

1

Dosar concurs_27D_Murăreanu Elena Amalia

da

100,000.00

2

Dosar concurs_14D_Demeter Ferenc

da

60,000.00

3

Dosar concurs_15D_Rusu Raluca Melisa

da

100,000.00

4

Dosar concurs_28D_Kovács Barna

da

60,000.00

5

Dosar concurs_49D_Péter Ervin

da

100,000.00

6

Dosar concurs_67D_Alina Ionița

da

80,000.00

7

Dosar concurs_63D_Mălăcea Nándor

da

100,000.00

8

Dosar concurs_51D_Sóvárd Nándor

da

80,000.00

9

Dosar concurs_40D_Antalka Zsolt

da

80,000.00

10

Dosar concurs_33D_Hajdu Henrik

da

60,000.00

11

Dosar concurs_62D_Kelemen Boglárka

da

60,000.00

12

Dosar concurs_56D_Blaga Cătălin

da

40,000.00

13

Dosar concurs_35D_Oraca George Viorel

da

60,000.00

14

Dosar concurs_11D_Gidófalvi Róbert

da

40,000.00

15

Dosar concurs_50D_Darvas István

da

40,000.00

16

Dosar concurs_42D_Călugăr Francesca Maria

da

60,000.00

17

Dosar concurs_38D_Olar Dominic

da

60,000.00

18

Dosar concurs_29D_Balica Răzvan

da

40,000.00

19

Dosar concurs_10D_Avram Daniel

da

40,000.00

20

Dosar concurs_17D_Tisza Julia-Roberta

da

40,000.00

 

  1. LISTA DE REZERVĂ:

 

Nr.

Crt.

Nr. înregistrare/Solicitant

Selectat

Încadrarea în categoria de valori maxime

1

Dosar concurs_52D_Necșuleu Alexandra

rezervă

100,000.00

2

Dosar concurs_39D_Héjja Melinda

rezervă

80,000.00

3

Dosar concurs_36D_Păscălin Marian

rezervă

60,000.00

4

Dosar concurs_74D_Milea Evelina

rezervă

40,000.00

 

  1. LISTA PLANURILOR DE AFACERI NESELECTATE:

 

Nr.

Crt.

Nr. înregistrare/Solicitant

Selectat

Încadrarea în categoria de valori maxime

1

Dosar concurs_59D_Fazakas Kriszta

nu

100,000.00

2

Dosar concurs_58D_Șchiopu Tudor

nu

100,000.00

3

Dosar concurs_18D_Prezsmer Csaba

nu

100,000.00

4

Dosar concurs_22D_Márton József

nu

100,000.00

5

Dosar concurs_25D_Hapenciuc Mara Adela

nu

100,000.00

6

Dosar concurs_45D_Tankó György

nu

100,000.00

7

Dosar concurs_30D_Stretea Dragos Andrei

nu

80,000.00

8

Dosar concurs_31D_Pap Jenő Attila

nu

100,000.00

9

Dosar concurs_75D_Macovei Carmen

nu

80,000.00

10

Dosar concurs_05D_László Zsuzsa

nu

100,000.00

11

Dosar concurs_53D_Bodor Imre Zsolt

nu

80,000.00

12

Dosar concurs_69D_Gergely Kovács Máté

nu

60,000.00

13

Dosar concurs_08D_Marian Terec

nu

100,000.00

14

Dosar concurs_32D_Radu Carina Manuela

nu

100,000.00

15

Dosar concurs_64D_Lőrincz Máté

nu

100,000.00

16

Dosar concurs_13D_Gönczi József

nu

60,000.00

17

Dosar concurs_21D_Todoran Kyra

nu

100,000.00

18

Dosar concurs_37D_Magui Sebastian Ioan

nu

100,000.00

19

Dosar concurs_26D_Chivu Marian Madalin

nu

60,000.00

20

Dosar concurs_12D_Zsiga Eduárd

nu

60,000.00

21

Dosar concurs_43D_Ilyés Melinda

nu

60,000.00

22

Dosar concurs_55D_Rostarciuc Silviu

nu

80,000.00

23

Dosar concurs_07D_Bartalis Balázs

nu

100,000.00

24

Dosar concurs_70D_Maricza Lóránd

nu

100,000.00

25

Dosar concurs_57D_Alexandra Stănescu

nu

80,000.00

26

Dosar concurs_16D_Biro Oana

nu

100,000.00

27

Dosar concurs_48D_Len Henrietta

nu

100,000.00

28

Dosar concurs_65D_Asztalos Anita

nu

40,000.00

29

Dosar concurs_46D_Vana Sorin Tommy

nu

100,000.00

30

Dosar concurs_73D_Sógor Csaba

nu

100,000.00

31

Dosar concurs_34D_Zamfir Adina

nu

60,000.00

32

Dosar concurs_09D_Egyed Zsolt

nu

100,000.00

33

Dosar concurs_04D_Szebeni Csilla

nu

100,000.00

34

Dosar concurs_66D_Szakács Orsolya

nu

40,000.00

35

Dosar concurs_24D_Ojog Daniel Ciprian

nu

40,000.00

36

Dosar concurs_61D_Marton Andrea

nu

40,000.00

37

Dosar concurs_44D_Scripcaru Iustina

nu

100,000.00

38

Dosar concurs_60D_Pocol Paula

nu

100,000.00

39

Dosar concurs_76D_Axente Ionela Maria

nu

80,000.00

40

Dosar concurs_54D_Galeriu Daiana

nu

40,000.00

41

Dosar concurs_71D_Jucalea Rareș

nu

40,000.00

42

Dosar concurs_03D_Pál Mária

nu

80,000.00

43

Dosar concurs_47D_Elekes Attila

nu

40,000.00

44

Dosar concurs_72D_Cioni Ginevra

nu

40,000.00

45

Dosar concurs_68D_Lascău Andrei Darius

nu

60,000.00

46

Dosar concurs_77D_Fenesi Kinga

nu

60,000.00

47

Dosar concurs_23D_György Attila

nu

100,000.00

48

Dosar concurs_20D_Buzási Bernadett

nu

40,000.00

49

Dosar concurs_19D_Antal Szabolcs

nu

60,000.00

50

Dosar concurs_06D_Bodó Koppány

nu

60,000.00

03.06.2022

Aici puteți descărca procesul verbal Raportului de selecție final în cadrul proiectului „Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067