HÁROMSZÉK TURIZMUSA A SZÁMOK TÜKRÉBEN (a 2021-es év)

2022. augusztus. 18

BEVEZETŐ

Az alábbi elemzésünkben a turizmusban tevékenykedő háromszéki cégek eredményeit vesszük górcső alá. Megvizsgáljuk, a számok tükrében, hogy hogyan alakult ez az iparág a pandémia utáni első, majdnem normális évben (2021) a pandémia előtti utolsó normális évhez képest (2019), illetve a pandémia évéhez (2020) képest.

 

A felhasznált nyers mérlegadatokat a Pénzügyminisztérium bocsájtotta a kamarai rendszer rendelkezésére. A szálláshelyekre vonatkozó információkat a Vállalkozási és Turisztikai Minisztérium weboldalán található adatokból gyűjtöttük ki.

 

Figyelem, csak a háromszéken tevékenységet kifejtő háromszéki cégeket elemezzük, nem tartoznak a jelen elemzés körébe a fizikai személyként, engedélyezett fizikai személyként, egyesület vagy alapítványként, egyházként stb, bonyolított turisztikai szolgáltatások, sem a más megyékbe bejegyzett, de háromszéken turisztikai szolgáltatásokat bonyolító cégek.

 

A SAROKSZÁMOK

2021-ben a turizmusban tevékenykedő háromszéki cégek forgalma a megye összes cégei forgalmának a 2,52%-át tette ki. Véleményünk szerint ez nem olyan sok, bőven lenne hely még a fejlődésre, mert a megye természeti adottságai a kulturális öröksége és az évek során szépen fejlődő rendezvények, illetve a háromszéki csapataink fociban és kosárlabdában elért rendkívüli eredményei megfelelő marketing mellett tudnának sokkal több turistát is idevonzani.

 

Nem elhanyagolható a megye modern sportbázisaink sportturizmus szempontjából való hasznosításának a potenciálja sem.

 

A megye turizmusában rejlő lehetőségeket egyébként a 2021-es, ahogy fentebb írtuk, a pandémia utáni első majdnem normális év is bebizonyította, hiszen a belföldi korlátozások eltörlése és a nemzetközi korlátozások bizonytalansága, kiszámíthatatlansága sok romániai lakóst a belföldi turizmus fele fordított és ez számottevő növekedést jelentett a háromszéki turizmusnak is. Azért is tartjuk egy majdnem normális évnek és nem egy teljesen normális évnek (a turizmus szempontjából), mert 2021-ben a nemzetközi COVID szabályok átláthatatlansága mesterségesen erősítette a belföldi turizmust.

 

Az alábbi táblázat ezt a trendet jól mutatja, hiszen látszik, hogy 2019-hez viszonyítva volt egy visszaesés 2020-ban, majd egy kiugrás 2021-ben úgy a háromszéki cégek által megvalósított forgalom, mint a nyereség szempontjából. Sajnos, az utazásszervezőknek forgalom szempontjából még nem sikerült elérni a pandémia előtti utolsó normális év szintjét, viszont a profitjuk már meghaladta a 2019-es év eredményét.

 

A turisztikában tevékenykedő háromszéki cégek főbb gazdasági mutatóinak az alakulása 2019-2021

(értékek RON-ban)

Tevékenységi terület

2019

2020

2021

Forgalom

Nyereség

Forgalom

Nyereség

Forgalom

Nyereség

Szállásadók

93 119 264

12 229 395

61 672 835

-1 376 967

102 140 166

18 561 759

Vendéglátók

88 223 834

9 024 886

66 585 514

3 335 152

98 004 811

13 386 841

Utazásszervezők

3 593 656

617 182

1 928 604

-263 082

3 435 434

864 254

TOTAL

184 936 754

21 871 463

130 186 953

1 695 103

203 580 411

32 812 854

 

Kíváncsiak voltunk az turisztikában tevékenykedő cégek alkalmazotti számának az alakulására is, ezért összefoglaltuk a számokat az alábbi táblázatban:

 

A turisztikában tevékenykedő háromszéki cégek alkalmazotti számának az alakulása 2019-2021

Tevékenységi terület

2019

2020

2021

Szállásadók

686

626

658

Vendéglátók

687

695

676

Utazásszervezők

22

27

27

TOTAL

1 395

1 348

1 361

 

Érzékelhető, hogy a pandémia okozta munkahelyi bizonytalanság a háromszéki cégek esetében is éreztette a hatását. Arról van szó, hogy bizonyos, a lezárások és korlátozások által kiemelten sújtott területek esetében (ide tartozik a turizmus is), az adott területen tevékenykedő alkalmazottak más tevékenységi területek fele orientálódtak. A háromszéki, turisztikában tevékenykedő cégek a 2021-es évben a 2019-es évhez képest 34 emberrel kisebb létszámmal kellet felvegyék a harcot a 2019-es évhez képest jóval megnövekedett turistaáradattal.

 

Amit nem igazán tudunk megmagyarázni, az a vendéglátásban tevékenykedő alkalmazottak 2020-as évi megnövekedett létszáma, hiszen a 2020-as évet a vendéglátás szempontjából a majdnem teljes lezárás jellemezte. Talán az lehet az egyedüli elfogadható magyarázat, hogy a 2020-as év elején, amikor még nem volt pandémia, ez a szakágazat is készült a szezonra, embereket alkalmaztak és ezek az alkalmazottak az ágazatnak nyújtott támogatás miatt ott maradtak a rendszerben.

 

Akik szeretik a számokat és egy sokkal részletesebb, tevékenységi területekre lebontott táblázatot szeretnének tanulmányozni, azt itt megtehetik.

 

Ami a fenti számok alapján szintén elmondható az az, hogy a 2021-es évben a turisztikai bevétel kicsivel több mint a felét Háromszéken a szállásadó cégek valósítják meg. Ugyan ez a helyzet a profitot tekintve is.

 

Ha nagyon fentről nézzük a számokat, akkor azt is mondhatjuk, hogy a forgalom, illetve a nyereség másik felét a vendéglátással foglalkozó cégek valósítják meg, hiszen az utazásszervező cégek számai eltörpülnek a szállásadók, illetve a vendéglátok számai mellett és ez valamilyen szinten normális is, hiszen az utazásszervező cégek bevétele csak az általuk alkalmazott hozzáadott értéket tartalmazza és nem a teljes turisztikai csomagok árát. Ez a hozzáadott érték pedig nem igazán haladja meg a csomag árának a 8 - 10%-át.

 

MÉLYEBBRE ÁSUNK...

Kíváncsiak voltunk, hogy mi van a számok mögött, azaz inkább arra, hogy ki is van a számok mögött, ezért megvizsgáltuk mindhárom tevékenységi területen a főbb játékosokat. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy a szállásadásban az 5 legnagyobb játékos viszi a szállásadásban megvalósított forgalom 81%-át, a vendéglátásban pedig az 5 legnagyobb játékos valósítja meg a vendéglátói forgalom 30%-át. Az utazásszervezők 5 legnagyobb játékosa pedig az utazásszervezésben megvalósított forgalom 76%-át valósítják meg.

 

Mutatjuk alább táblázatban is a számokat:

 

 

TOP 5 HÁROMSZÉKI VÁLLALKOZÁS A SZÉLLÁSADÁS, VENDÉGLÁTÁS ÉS UTAZÁSSZERVEZÉS TERÉN

Tevékenység/Vállalkozás

Forgalom
(RON-ban kifejezve)

Az adott tevékenységi területen működő háromszéki vállalkozások összforgalmához viszonyított arány (%)

SZÁLLÁSADÁS

Háromszéki vállalkozások szállásadásból származó összforgalma, amiből:

102 140 166

 

IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL (Grand Hotel Bálványos)- Bálványos

40 526 885

40%

TURISM COVASNA SA (Hotel Căprioara, Cerbul, Covasna, camping Valea Zânelor)- Kovászna

13 934 684

14%

TOP STAR 2000 SRL (Hotel Clermont)- Kovászna

13 055 072

13%

ZABOLA ESTATE SRL (The Machine House, New Castle)- Zabola

9 316 836

9%

TTS COVASNA SRL- Kovászna

6 190 446

6%

TOTAL

83 023 923

81%

 

 

 

 

 

 

VENDÉGLÁTÁS

Háromszéki vállalkozások vendéglátásból származó összforgalma, amiből:

98 004 811

 

SICULCOM SRL (Vadrózsák vendéglő Kézdivásárhely)

16 738 058

17%

PRODUCTIE DARAGUS SRL (Vár vendéglő Bálványos, Dózsa vendéglő Dálnok)

3 911 982

4%

WINE - HOUSE SRL (For You Pub- Kézdivásárhely)

3 000 457

3%

ZECOVI SRL (Party Pub Barót)

2 915 108

3%

SUGASKERT SRL (Sugás vendéglő- Sepsiszentgyörgy)

2 664 893

3%

TOTAL

29 230 498

30%

 

 

 

 

 

 

UTAZÁSSZERVEZÉS

Háromszéki vállalkozások utazásszervezésből származó összforgalma, amiből:

3 435 434

 

 

 

 

SUN TRAVEL SRL

1 223 968

36%

INTERNATIONAL TOURISM & TRADE SRL

791 828

23%

TRANSILVANIA TOURIST SERVICE SRL

282 806

8%

MORNINGSTAR TOUR SRL

179 642

5%

PIC TRAVEL SRL

135 713

4%

TOTAL

2 613 957

76%

 

Amint az látható, a szállásadásban és az utazásszervezésben a TOP 5 vállalkozás uralja a piacot. Egy kicsit árnyaltabb a helyzet a vendéglátásban, ahol a piac sokkal kiegyensúlyozottabb, több kisebb, de jól menő háromszéki vállalkozás osztozik a piacon.

 

Aki szereti a számokat, az részletesebb felbontásban a fenti adatokat itt tanulmányozhatja.

 

 

MÉG MÉLYEBBRE ÁSUNK...

A szállásadás területét elemezve érdekes számokat láthattunk, hiszen a fenti táblázatból is az derül ki, hogy az IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL azaz a bálványosi GRAND HOTEL BÁLVÁNYOS a szállásadás területén megvalósított jövedelmek 40%-át tudhatja a magáénak és ez egy nagyon szép eredmény.

 

Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy megvizsgáljuk a szállásadásban tevékenykedő háromszéki top cégek ágyakra lebontott hatékonyságát. Segítségünkre volt a Vállalkozási és Turisztikai Minisztérium honlapja, ahol nagyon szépen, megyékre, településekre és szálláshelyekre lebontva láthatjuk az engedélyezett száláshelyek típusát, a szobák, illetve az ágyak számát.

 

A lista szerint Kovászna megyében összesen 249 engedéllyel rendelkező szálláshely van, amelyekben összesen 3246 szoba és 7251 ágy található. A lista innen letölthető.

 

Mivel mi az elemzésünkben csak a háromszéki cégekre összpontosítunk, ezért a minisztérium listájából kiszűrtük mindazon szálláshelyeket működtető természetes vagy jogi entitásokat, amelyek nem cégek, illetve azokat az entitásokat is, amelyek nem háromszéki cégek.

 

A végeredmény szerint a háromszéki cégek összesen 155 engedéllyel rendelkező szálláshelyet működtetnek, amelyekben összesen 2162 szoba, illetve összesen 4578 ágy található. Ez a megyében található összes ágyak 60 %-a.

 

A tisztánlátás végett csináltunk egy kis összesítést arról, hogy miként oszlanak meg Háromszéken az engedéllyel rendelkező szállásadók:

 

A Kovászna megyében engedéllyel rendelkező szálláshelyek száma és ennek összetétele

 

Darab

Szobák száma

Ágyak száma

Összes engedély

249

3 246

7 251

Természetes személyek által működtetett, amelyből:

  • Magánszemélyek
  • Egyéni vállalkozók

69

 

13

56

503

 

46

457

1 424

 

99

1 325

Jogi személyek által működtetett, amelyből:

  • Háromszéki cégek
  • Megyén kívüli cégek
  • Egyéb jogi személyiségel bíró entitások

180

155

12

13

2 743

2 162

349

232

5 827

4 578

714

535

 

 

A fenti adatok birtokában a szállásadásban tevékenykedő háromszéki cégek ágyakra lebontott hatékonyságát az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

 

A háromszéki cégek által működtetett, a megyében levő ágyak száma, amiből:

4 578

%

Forgalom/év

Forgalom/ágy/év

IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL(Grand Hotel Bálványos)

206

4%

40 526 885

196 732

TURISM COVASNA SA (Hotel Căprioara, Hotel Cerbul, Hotel Covasna)

709

15%

13 934 684

19 654

TOP STAR 2000 SRL (Clermont Hotel)

218

5%

13 055 072

59 886

ZABOLA ESTATE SRL (The Machine House, New Castle)

50

1%

9 316 836

186 337

TTS COVASNA SRL

106

2%

6 190 446

58 400

Total TOP 5 háromszéki szállásadó cég

1289

28%

83 023 923

64 410

Total háromszéki szállásadó cégek

4578

100%

102 140 166

22 311

 

A fenti számok tükrében elmondható, hogy a Grand Hotel Bálványos és a Zabola Estate váll-váll mellett masíroznak és mindketten messze a háromszéki szállásadó cégek átlaga felett (22 311 RON) teljesítenek. Ezt sokféle képpen lehet magyarázni, de tény, hogy a megfelelő menedzsment nélkül ezek az eredmények nem születhettek volna meg. Persze, meggyőződésünk, hogy úgy az elhelyezés, mint a prémium szolgáltatások is sokat nyomnak a latban.

 

A másik pólus az a kovásznai Turism Covasna SA, amely 3 szállodát működtet, és ahol az ágyakra lebontott éves forgalom a megyei átlag alatt van (19.654 RON). Ez nem feltétlenül a menedzsment hibája, hanem véleményünk szerint inkább annak tulajdonítható, hogy Kovászna városára jellemző a gyógyfürdőturizmus, és ennek még mindig jelentős a szociális jellegű komponense, amely valószínűleg az illető szállodák fő piaci szegmensét jelenti. Ebből adódóan aztán a szobaárak nagyon alacsonyak.

 

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy minden szállásadó esetében vannak olyan bevételek, amelyek nem az ágyakhoz köthetőek, gondolunk itt pl. a különböző rendezvényekből származó bevételekre, de ilyen szempontból minden TOP5 cég egyenlő pozícióban van, tehát úgymond nincsenek a versenyt torzító tényezők. Az egyedüli ilyen tényező a Grand Hotel Bálványos esetében a SPA, amely egyelőre versenytárs nélküli a megyében. És valószínűleg pont ennek köszönhető az a kis plusz, amelyet az ágyakra lebontott forgalom szempontjából a második helyezett Zabola Estate-val szemben realizál.

 

Vannak szállásadók és vendéglők Háromszéken, akik nem kerültek be a TOP 5-be és ebből adódóan a jelen elemzésbe, de azért bátran ajánljuk különleges ízvilága miatt a sepsiszentgyörgyi Szent György Pince vendéglőt, vagy a szintén sepsiszentgyörgyi Kastély vendéglőt. Kézdivásárhelyen bátran betérhetnek a Jazz Bistro & Winery -ba.

 

Ha pedig szálláshelyet keresnek, akkor Sepsiszentgyörgyön található a Panorama Boutique Hotel vagy a nemrég megnyílt 4 csillagos B The Hotel, amelyek véleményünk szerint minden igényt kielégítenek.

 

A szintén Sepsiszentgyörgyön található Isabella Boutique Hotel pedig nem csak rendkívüli szálláshely, hanem a helyszínen működő Szikra vendéglő miatt különleges gasztronómiai élményeket is nyújt.

 

Kapcsolódó:

A nagy szállásadók uralták a piacot (3szek.ro)