Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

1. DEFINITII ŞI TERMENI

CCI Covasna – Camera de Comerţ şi Industrie Covasna cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 17, cod fiscal RO 5577914, email: ccicov@ccicov.ro, cont bancar RO42 BTRL RONC RT02 1180 8101, deschis la Banca Transilvania Sfântu Gheorghe,

Vânzător – CCI Covasna

Cumpărător/Client – persoana fizică / persoana juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă.

Site – domeniul www.ccicv.ro şi subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.

Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenta fizică simultana a Vânzătorului şi a Cumpărătorului. Conţinut

 1. toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 2. conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 3. orice informaţie comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 4. informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada;
 5. date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisa de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experienţei personale şi capacitaţii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul sau serviciul respecta sau nu specificaţiile menţionate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacţie a unui Utilizator/Client/Cumpărător fata de un produs. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacţie va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observaţie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alţi Utilizatori/Clienţi/Cumpărători cu scopul de a obţine informaţii despre produsele sau serviciile din pagina respectiva.

Răspuns – informaţie scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicaţie oferita de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt

Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuţii.

Document – prezentele Termene şi Condiţii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi Serviciilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Vânzător într-o anumita perioada, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către CCI Covasna, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (email) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

2.4. Contractul se considera încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la sediul CCI Covasna, preturile şi rezervările Bunurilor şi/sau Serviciilor sunt valabile 72 (saptezecişidoua) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.

2.6. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziţionate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate CCI Covasna îşi rezerva dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plata acceptate, în cazul în care considera ca în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel CCI Covasna. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa CCI Covasna, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenţionate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directa cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta. 3.3 În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, CCI Covasna îşi rezerva dreptul de a cere Clienţilor/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului.

3.3. CCI Covasna poate publica pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care CCI Covasna are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei sau euro şi nu includ T.V.A.

3.5. În cazul plaţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de Leu. Responsabilitatea pentru aceasta acţiune o poarta numai Cumpărătorul.

3.7. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.8. După 14 (paisprezece) zile de la achiziţionarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita scrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziţionat. Solicitarea va fi transmisa către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienţi/ Cumpărători de pe Site şi se implica activ în dezvoltarea de noi Servicii şi în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţa parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a CCI Covasna, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de CCI Covasna, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al CCI Covasna asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al CCI Covasna.

5.3. Orice Conţinut la care Clientul/Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între CCI Covasna şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulata din partea CCI Covasna cu referire la acel Conţinut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care CCI Covasna conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea exista şi nu reprezintă un angajament contractual din partea CCI Covasna pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conţinut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuala din partea CCI Covasna şi/sau al angajatului/prepusului CCI Covasna care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care aceasta exista, fata de respectivul conţinut.

5.7. Este interzisa orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta exista.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, finalizarea Comenzii efectuându-se cu plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care exista stoc disponibil pentru acesta.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesara contactarea Cumpărătorului.

 1. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioara a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
 2. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
 3. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de CCI Covasna, în cazul plătii online;
 4. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;
 5. Cumpărătorul, persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un

Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 1. ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
 2. ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,
 1. În cazul în care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăseşte la adresa http://www.ccicv.ro
 2. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitata, Vânzătorul va rambursa suma în maximum 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata după cum urmează:
 3. pentru Comenzile achitate cu card online - prin restituire în contul din care a fost efectuata plata;
 4. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar - prin virament bancar;
 5. Vânzătorul va amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit sa recupereze el însuşi Bunurile (se va lua data cea mai recentă).
 6. În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maximum 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţa acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.
 7. Disponibilitatea unui Bun va fi afişată în Site după cum urmează:

6.10.1. “în stoc” – avem mai mult de 3 bucăţi în stocul CCI Covasna 6.10.2. “stoc limitat” – avem mai puţin de 3 bucăţi în stocul CCI Covasna

6.10.3. “în stoc furnizor” – Bunul nu este disponibil în stocul CCI Covasna. Daca înregistrezi o Comanda pentru un Bun care are în dreptul lui “în stoc furnizor”, unul dintre consultanţii noştri de vânzări te va contacta în cel mai scurt timp ca sa îţi comunice disponibilitatea Bunului.

6.10.4. “la comandă” – Bunul nu este disponibil în stocul CCI Covasna şi pentru moment nu avem informaţii despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului. Dar, dacă înregistrezi o Comanda pentru un Bun care are în dreptul lui “la comanda”, unul dintre consultanţii noştri de vânzări va verifica disponibilitatea produsului în stocul furnizorului şi te va contacta ca sa îţi comunice disponibilitatea Bunului.

6.10.5. “precomandă” – Bunul nu este disponibil în stocul CCI Covasna şi nici în stocul furnizorului. Dar, daca înregistrezi o comanda pentru un Bun care are în dreptul lui

“precomandă”, unul dintre consultanţii noştri de vânzări va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului şi te va contacta ca sa îţi comunice disponibilitatea Bunului.

6.10.6. “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul CCI Covasna

6.10.7. “momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul pentru ca nu se găseşte în stocul furnizorului.


Politica de livrare

Termenii de livrare sunt comunicate pe pagina serviciului oferit. Pentru livrarea digitală folosim email şi/sau sms. Pentru livrarea fizică apelăm la serviciile de curierat Poşta Română, Fan Courier, DPD etc.


Politica de anulare/retur

Condiţiile de anulare/retur ale serviciillor noastre vor fi indicate în paginile respectivului serviciu, dacă este cazul.


Politica de confidentialitate

Camera de Comerţ şi Industrie Covasna se angajează să protejeze viața privată a utilizatorilor.

Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile Uniunii are la bază Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Această politică generală vizează toate site-urile Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna din cadrul domeniului „ccicv.ro”. Puteți naviga pe majoritatea paginilor acestor site-uri fără a trebui să furnizați date personale. În unele cazuri însă, pentru a vă putea oferi serviciile electronice solicitate, este nevoie de astfel de date.

Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în deplină conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și oferă informații despre cum vă vor utiliza datele în declarațiile lor de confidențialitate.

În această privință:

 • pentru fiecare serviciu electronic există un operator care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii de confidențialitate
 • în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna, un responsabil cu protecția datelor se asigură că dispozițiile regulamentului sunt aplicate și oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin
 • pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va acționa în calitate de autoritate independentă de supraveghere

Site-urile Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna din cadrul domeniului „ccicv.ro” pot conține linkuri către site-uri aparținând unor terți. Pentru a utiliza conținutul de la terți pe site-urile noastre, aceștia vă pot cere să le acceptați termenii și condițiile specifice, inclusiv politicile lor referitoare la modulele cookie, asupra cărora nu avem control.

Servicii electronice

Un serviciu electronic pe site-ul ccicv.ro este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a îmbunătăți comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi.

ccicv.ro oferă sau va oferi 3 tipuri de servicii electronice:

 • servicii de informare care furnizează cetățenilor, mass-mediei, întreprinderilor, administrațiilor și nu numai un acces ușor și eficient la informații
 • servicii interactive de comunicare care permit un contact mai bun cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și organismele publice, facilitând astfel procesul de consultare în materie de politici și formularea observațiilor și sugestiilor
 • servicii de tranzacții care permit accesul la toate tipurile principale de tranzacții în UE, de exemplu recrutare, organizare evenimente, organizare cursuri, servicii de înfiinţare firme, înscriere la evenimente, obținere de documente

Informațiile care figurează într-o declarație specifică de confidențialitate
O declarație specifică de confidențialitate conține următoarele informații privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de Camera de Comerţ şi Industrie Covasna pentru a colecta date cu caracter personal într-un anumit scop
 • cui i se divulgă informațiile
 • cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dumneavoastră cu caracter personal
 • cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră
 • ce măsuri de securitate se iau pentru a proteja informațiile împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat.
 • date de contact pentru cazul în care aveți întrebări sau nemulțumiri

Contactați echipa Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna

Pe numeroase pagini de pe site-ul ccicv.ro există un buton de contact pe care îl puteți utiliza pentru a transmite comentarii prin e-mail către o anumită căsuță electronică. Atunci când trimiteți mesajul, destinatarul colectează datele cu caracter personal doar pentru a vă putea răspunde.

Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, va trimite e-mailul dumneavoastră altui serviciu. Veți fi informat prin e-mail care este acest serviciu.

Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.

Păstrarea datelor în condiții de siguranță

Datele personale colectate sunt păstrate într-un calculator aparținând subcontractantului extern, care acționează în calitate de operator. Acesta trebuie să respecte cerințele în materie de protecție a datelor și de confidențialitate prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2018/1725.

Verificarea, modificarea sau ștergerea informațiilor

Dacă doriți să verificați, să modificați sau să ștergeți datele dumneavoastră cu caracter personal stocate de operatorii de date ai site-ului și subsite-urilor ccicv.ro, puteți trimite un e-mail operatorului de date responsabil din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna, la adresa de mai jos. Precizați natura cererii și includeți adresa URL a site-ului/paginilor la care se referă aceasta.

E-mail ccicov@ccicov.com


Politica de cookies

Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), vizitatorii site-urilor web au dreptul să fie informați în mod specific și la zi despre toate datele care sunt colectate despre ei, scopul colectării ca și despre unde și cui sunt transmise aceste date.

Site-urile web aparținând Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna folosesc cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. "Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul și livrarea serviciilor folosite de utilizatorii de Internet, precum personalizarea anumitor setări (limba, țara, prețuri afișate în moneda națională). "Cookie"-urile, pe baza informațiilor pe care le adună despre utilizatori, îi ajută pe deținătorii de site-uri să își eficientizeze produsul astfel încât acesta să fie cât mai ușor accesat de către utilizatori și de asemenea, cresc gradul de eficiență a publicității online.

Cookie ("browser cookie" sau "HTTP cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la Internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) și este instalat prin solicitarea emisă de un web-server unui browser (ex: Firefox, Chrome).

Noile reguli impuse de GDPR au un impact direct și asupra politicii noastre cookie, pe care o actualizăm cu această ocazie.

Prin această politică intenționăm să vă informăm despre:

 • Ce tip de cookie-uri există pe site-urile noastre,
 • Cât timp persistă acestea în browser-ele vizitatorilor,
 • Ce date urmăresc aceste cookie-uri,
 • Care este scopul final al acestor cookie-uri (funcționalitate, preferințe, statistici, marketing etc.),
 • Unde sunt trimise datele și cu cine sunt partajate,
 • Cum se poate refuza utilizarea cookie-urilor și cum se pot schimba ulterior setările browser-elor legate de cookie-uri.

Regulamentul GDPR permite stocarea de cookie-uri pe echipamentele dumneavoastră daca sunt strict necesare pentru buna funcționarea a siteului web. Acest site web folosește diferite tipuri de cookie-uri. Anumite cookie-uri sunt instalate de către terți. Vă puteți modifica sau retrage în orice moment consimțământul dat în Politica de cookie.

Puteți afla mai multe despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și despre cum ne puteți contacta din Politica de Confidentialitate.

În cazul în care doriți o setare mai granulară a cookie-urilor, acest lucru se poate face din setarile browser-ului. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în "opțiuni" sau în meniul de "preferințe" al browser-ului web.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare sau puteți folosi opțiunea "ajutor" a browser-ului pentru mai multe detalii:

Pentru a ști tot ce trebuie despre cookie-uri, inclusiv cum le puteți sterge de pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm să accesați: https://www.cookiebot.com/en/internet-cookies/