A turisztikai iparágban tevékenykedő háromszéki cégek üzleti forgalma 30%-al esett vissza 2020-ban és profit helyett sok esetben inkább vesztességet könyvelhettek el

2021. augusztus. 15

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részletes elemzést készített a turisztikai iparágban tevékenykedő háromszéki cégek 2020-as évi gazdasági mutatóinak az alakulásáról, a 2019-es év gazdasági mutatóihoz viszonyítva, annak érdekében, hogy pontos képet láthassunk a COVID 19 miatt bevezetett korlátozó intézkedések hatását illetően.

Módszertani megjegyzések

1. Az elemzésben nincsenek benne az engedélyezett természetes személyként vagy magánszemélyként működtetett vállalkozások adatai.

2. A sepsiszentgyörgyi székhelyű HCR Kft, aki nem más mint a Rozsnyón működő Dinó Park, az üdülési és egyéb átmeneti száláshely szolgáltatás kategóriába van bejegyezve, habár kevés köze van a szálláshelyekhez, ezért, hogy megelőzzük az eredmények torzítását, az illető cég adatait nem vettük figyelembe az elemzésünkben (mivel jelentős forgalommal illetve nyereséggel rendelkezik).

 

Amint az köztudott, a kormány által foganatosított korlátozó intézkedések legjobban érintett alanyai a turizmusban tevékenységet kifejtő vállalkozások voltak, ide értve a szállásadókat, a vendéglátóipart és az utazási irodákat.

 

Összehasonlításképpen néhány adat (értékek lejben) a a turisztikai iparágban tevékenykedő háromszéki cégek gazdasági mutatóinak alakulásáról:

Tevékenység Üzleti forgalom 2019 Üzleti forgalom 2020 Változás Bruttó nyereség 2019 Bruttó nyereség 2020 Változás Alkalmazotti szám 2019 Alkalmazotti szám 2020 Változás
Szálláshely szolgáltatás 93.119.264 61.672.835 -34% 12.229.395 -1.376.967 -111% 686 626 -9%
Vendéglátás 88.223.834 66.585.514 -25% 9.024.886 3.335.152 -63% 687 695 1%
Utazási irodák 3.593.656 1.928.604 -46% 617.182 -263.082 -143% 22 27 23%
Összesen 184.936.754 130.186.953 -30% 21.871.463 1.695.103 -92% 1.395 1.348 -3%

 

A legszembetűnőbb visszaesés az utazási irodák esetében tapasztalható, itt a forgalom megfeleződött (-46%) azaz 3,6 millió lej helyett mindössze 1,9 millió lejjel zártak az ebben a tevékenységi körben működő cégek és a nyereségük átment jelentős vesztességbe (-143%) ami azt jelenti, hogy a 2019-es évben megvalósított 0,6 milliós bruttó nyereség helyett 0,26 milliós vesztességgel zártak a 2020-as év végén

 

vendéglátás a 2020-as év végén minimális nyereséggel zárt (a visszaesés a 2019-es évhez viszonyítva 65%-os), az üzleti forgalmuk viszont "csak" 25%-al csökkent. Abszolút számokban ez 3,3 millió lejes bruttó nyereséget (2019-ben ez 9 millió lej volt) és 66,5 millió lejes forgalmat jelent (ami a 2019-es évben 88,2 millió lej volt).

 

szálláshely szolgáltatásban az üzleti forgalom csökkenése 34%-os, viszont az elkönyvelt vesztesség nagyon jelentős, mert amíg 2019-ben 12,2 millió lej nyereséget könyvelhettek el, addig 2020- ban 1,3 milliós vesztességel zártak az ebben a tevékenységi körben működő háromszéki cégek. Ennek keretében a szállodai szolgáltatások sínylették meg legjobban a korlátozó intézkedéseket. Itt egyébként érdemes megjegyezni, hogy a háromszéken bejegyzett, szállodai szolgáltatásokat nyújtó cégek összforgalmának 68.5%-át  3 vállalkozás bonyolítja: a bálványosi Grand Hotel Bálványos (Imperial Hotel Management Kft), a Kovásznán több szállodát működtető Turism Covasna Rt és a szintén Kovásznán működő Clermont szálloda (Top Star 2000 Kft).

 

Érdekes megfigyelni, hogy a turisztikai iparágban tevékenykedő háromszéki cégek által foglalkoztatott alkalmazottak száma alig csökkent, ami pozitívum, hiszen azt jelenti, hogy válságos időben is sikerült megtartani több mint 1.300 ember munkahelyét. Érdekes adat, hogy pont a legjobban súlytott utazási irodák esetében az alkalmazottak száma nővekvő tendenciát mutat és a vendéglátásban is 1%-os alkalmazotti szám növekedés tapasztalható.

 

A turizmus mind iparág a háromszéki vállalkozások összforgalmának 1,87% -át teszi ki.

 

A több számot igénylő olvasók IDE kattintva érhetik el a turisztikai iparágban tevékenykedő háromszéki vállalkozások gazdasági adatainak részletes kimutatását és a 2020- as évet a 2019-es évvel összehasonlító kimutatást.