Még ma lehet jelentkezni az április 19-i Răpcencu Cristian interaktív szemináriumra!

2018. április. 16

Tisztelt Vállalkozók, gazdasági szakértők, HR felelősek!

Egy újabb évet zárunk, és már itt van a negyedéves zárás is a nyakunkon!

Sok törvénymódosítással találkoztunk már ez év elején, ami folyamatosan átformálja a napi tevékenységünket.

Kérdéseik és aggályaik vannak az éves zárást illetően, és nem biztosak abban, hogy jól értelmezik a napjainkban megjelenő sürgősségi kormányrendeleteket?


Akkor itt az utolsó alkalom, hogy jelentkezzenek a
Dr. Răpcencu Cristian egyetemi adjunktus (ASE Bukarest)
interaktív szemináriumára,
amelyre
2018. április 19-én, csütörtökön, kerül sor
Sepsiszentgyörgyön.

Amint azt már az előadó Úrtól megszokhattuk, nagyon sok gyakorlati példát mutat be, amellyel letisztázhatjuk a mi esetünkben felmerülő kérdéseket, a helyszínen megválaszolja az általunk feltett kérdéseket, valamint egy gyakorlatias anyagot is a rendelkezésünkre bocsájt, amiben megtalálunk minden aktuális módosítást, példákkal alátámasztva.

Ezt utólag is hasznosíthatjuk, ahányszor csak szükségünk lesz rá!

Az Előadó Úr elfogadta meghívásunkat, viszont csak ezt az egy időpontot sikerült vele leegyeztetnünk, ezért bízunk benne, hogy Önök is értékelik az előadó Úr megyénkben tett látogatását, és megtisztelnek jelenlétükkel ezen az egyedi eseményen.

Szeretettel várjuk Önöket a 2018. április 19-én megszervezésre kerülő interaktív szemináriumra, ahol az aktuális Fiszkális Törvénykönyvben történő módosítások ismertetésére, valamint a Munka Törvényköny 2018-es módosításainak a bemutatására kerül sor.

A jelentkezési ívet kérjük küldje el a ccicov@ccicov.com e-mail címre 2018. április 15-ig.

 

Tematica seminarului este următoarea:

 

 1. Declaraţia unică privind impozitul pe venit – OUG 18/2018
 • depunerea Declaraţiei unice pentru anul 2017 până la 15 iulie 2018
 • categoriile de venituri pentru care se depune Declaraţia unică
 • condiţionarea depunerii Declaraţiei unice pentru anul 2018 în funcţie de veniturile estimate
 • care sunt contribuţiile şi cota de impozitare aplicabile drepturilor de autor
 • aspecte cu privire la calculul CAS în cazul veniturilor obţinute
 • se datorează CASS pentru veniturile din dividende???
 • acordarea unor bonificaţii pentru depunerea Declaraţiei on-line şi pentru plata anticipată a impozitelor aferente
 • introducerea unui termen de plată unic pentru impozitul pe venit şi contribuţii şi renunţarea la plăţile anticipate trimestriale
 • reintroducerea reţinerii la sursă a CASS în cazul veniturilor din arendă
 • noi reguli cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile
 • alte modificări importante aduse Codului fiscal.

 

 1. Noul plafon pentru TVA de la 1 aprilie 2018 (300.000 lei) – Legea 72/2018
 • introducerea unui plafon majorat pentru înregistrarea în scopuri de TVA
 • dispoziţii tranzitorii aplicabile celor care depăşesc vechiul plafon de 220.000 lei dar se încadrează sub noul plafon de 300.000 lei
 • posibilitatea de a solicita renunţarea la codul de TVA în anumite condiţii
 • exemple cu privire la aplicarea noului plafon de 300.000 lei.

 

 1. Alte noutăţi fiscale
 • deducerea limitată a pierderii în cazul creanţelor cesionate
 • noi prevederi referitoare la serviciile medicale sub formă de abonament
 • introducerea unor metode indirecte de stabilire a veniturilor în cazul
 • persoanelor fizice
 • stabilirea CASS în cazul persoanelor ca urmare desfășurării activității de creare de programe pentru calculator (OUG 3/2018)
 • aspecte cu privire la inventariere şi la întocmirea situaţiilor financiare anuale.

 

 1. Impozitul pe profit
 • Aspecte generale privind impozitul pe profit
 • Impozit pe profit vs Impozit specific (Legea 170/2016)
 • Posibilitatea de a utiliza un an fiscal diferit de anul calendaristic
 • Noi reguli în cazul inactivilor care sunt reactivaţi
 • Exemple practice privind scutirea de impozit a profitului reinvestit
 • Deduceri fiscale pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
 • Tratamentul cheltuielilor de protocol şi sponsorizare
 • Tratamentul fiscal aferent pierderilor din creanţele neîncasate
 • Venituri impozabile şi neimpozabile
 • Regimul contabil şi fiscal aferent minusurilor din gestiune
 • Tratamentul contabil şi fiscal aferent reevaluării terenurilor şi clădirilor
 • Prezentarea cheltuielilor sociale şi tratamentul voucherelor de vacanţă
 • Regimul fiscal aferent cheltuielilor cu dobânda şi diferenţelor de curs
 • Regimul cheltuielilor efectuate cu schemele de pensii facultative şi cu primele de asigurare voluntară de sănătate
 • Limitarea la deducere a cheltuielilor cu autoturismele
 • Recuperarea pierderii fiscale
 • Aspecte privind declararea şi plata impozitului pe profit
 • Alte aspecte utile privind impozitul pe profit

 

 1. Aspecte cu privire la închiderea exerciţiului financiar 2017
 • tratamentul plusurilor şi minusurilor din gestiune
 • tratamentul contabil şi fiscal în cazul reevaluării clădirilor şi terenurilor
 • alte informaţii utile necesare închiderii exerciţiului financiar 2017

 

 1. Split TVA – modificare majoră a regulilor din domeniu
 • care sunt entităţile obligate să îşi deschidă un cont special de TVA
 • facilităţile fiscale aplicabile celor care optează pentru Split TVA
 • categoriile de operaţiuni pentru care se aplică aceste reguli
 • procedura în cazul plăţii parţiale a unor facturi
 • cum trebuie procedat în cazul încasărilor/plăților efectuate cu numerar, card bancar sau substitute de numerar
 • contravenţiile prevăzute pentru nerespectarea regulilor
 • alte modificări esenţiale privind introducerea acestui sistem

 

 1. Modificarea Codului fiscal 2018 – OUG 79/2017 şi OUG 3/2018
 • modificarea cotelor contribuţiilor sociale
 • introducerea contribuţiei asiguratorii pentru muncă
 • reducerea impozitului pe venit
 • impactul modificării cotelor contribuţiilor în cazul programatorilor IT
 • majorarea sumelor aferente deducerii personale lunare
 • impozitarea veniturilor din activităţi independente
 • care sunt contribuţiile şi cota de impozitare aplicabile drepturilor de autor
 • majorarea plafonului în cazul microîntreprinderilor la 1.000.000 euro
 • modificarea definiţiei microîntreprinderilor
 • noi reguli cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile
 • alte modificări importante aduse Codului fiscal.

 

 1. Modificări Revisal aduse de HG 905/2017 privind Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, care înlocuieşte HG 500/2011
 • Noile termene de raportare privind: Încheierea/modificarea/încetarea contractelor individuale de muncă
 • Prezentarea ultimei versiuni a programului REVISAL - versiunea 606

 

(Știați că?: Completarea registrului cu date eronate sau incomplete, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei)?

 

 1. Prezentarea noutăţilor legislative privind modificările apărute în Codul Muncii, respectiv impactul modificărilor aduse de O.U.G. nr. 53/2017, cu referire detaliată la:

 

 • Programul de lucru: Condica de prezenţă / Evidenţa orelor de lucru prestate zilnic în funcţie de tipul programului de lucru
 • Încheierea contractelor individuale de muncă
 • Întocmirea documentelor şi declararea lor în Revisal
 • Sancţiunile contravenţionale şi termenul de prescripţie ale acestora
 • Impactul Deciziei CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 759 din 23 noiembrie 2017

 

(Știați că?: Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariailor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată)?

 

 1. Prevederile OUG 79/2017
 • Trecerea contribuțiilor în sarcina salariaților - probleme şi excepţiile în cazul contractelor de muncă cu timp parţial

 

 1. Ce prevede Legea dialogului social 62/2011- modificată?
 • Cine are obligaţia încheierii unui Contract Colectiv de Muncă? Termenele!
 • Ce obligații au cei care au deja încheiate Contracte Colective de Muncă?

 

(Ştiaţi că?: Refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei)?

 

 1. Ce prevede Legea zilierilor nr. 52/2011- modificată?
 • Cine poate angaja zilieri? Termenele!
 • Ce obligații au cei care au angajat zilieri?

 

(Știați că?: Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei)

 

 1. Ce prevede Legea voluntariatului nr. 78/2014- modificată?

 

Fiind un seminar interactiv, veţi avea ocazia să adresaţi întrebările Dvs. unor specialişti de Top în fiscalitate și dreptul muncii şi, desigur, să primiţi răspunsuri profesioniste din cea mai autorizată sursă.

 

 • Taxa de participare: 330 RON/pers.

 

Locurile sunt limitate!

 

Seminarul se va desfăşura după următorul program:

 

8:20 – 8:55 Primirea invitaţilor

9:00 – 11:00 Sesiunea I: Prezentarea noutăţilor legislative privind Codul Fiscal

11:00 – 11:30 Pauză de cafea, sandvici, apă

11:30 – 13:40 Sesiunea II: Prezentarea noutăţilor legislative privind Codul Fiscal

Întrebări și răspunsuri

13:40 – 14:00 Pauză de cafea, apă

14:00 – 16:30 Sesiunea III: Prezentarea noutăţilor legislative privind Codul Muncii

Întrebări și răspunsuri