Részvételi költségvetés- törvénymodosítási javaslat

2022. január. 27

A gazdasági szereplők javaslatai nyomán a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  jogszabály módosítást kezdeményez, amint az alább bővebben bemutatásra kerül. Jelenleg abban a fázisban vagyunk, amikor a javaslat megfogalmazása után olyan partnereket keresünk a politikai életben, akik ezt a javaslatot jogalkotási kezdeményezéssé alakíthatják.

A következő időszakban EDLER András-György úr, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke találkozókat kezdeményez olyan politikai szereplőkkel, akik támogathatják ezt a javaslatot, és a Román Kereskedelmi és Iparkamarának is benyújtja a javaslatot támogatásért.


Rövid bemutatás:
Minden társaságiadó-fizetőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy dönthessen úgy, hogy az állami költségvetésbe befizetett társasági adójának 25%-át egy bizonyos célra (szakoktatás, közúti közlekedési infrastruktúra, egészségügy, Kutatás+Fejlesztés) kívánja felhasználni.


Részletes bemutatás:
Jelenleg sok adófizető számára hazánk költségvetése egy rejtély, egy fekete lyuk, amelybe belekerül az összes befizetett adó és illeték, de nincs lehetőség a befizetett adók és illetékek felhasználását célirányosan meghatározni.  


Újra és újra halljuk, hogy az állam nem jól gazdálkodik az adófizetők pénzével, hogy sok gazdasági szereplő éppen azért vonakodik adót fizetni, mert a pénzüket nem olyan célokra fordítják, amelyek jobban szolgálnák a gazdasági környezet érdekeit.

Láthatjuk, hogy több mint 30 év telt el az 1989-es forradalom óta, és még mindig nincs jól fejlett közúti közlekedési infrastruktúránk. Azt is látjuk, hogy komoly problémáink vannak a következő generáció képzésével, akiknek a romániai vállalatoknál kell majd dolgozniuk. 

Komoly problémáink vannak a romániai vállalatok versenyképességét illetően, és ez annak is köszönhető, hogy hazánkban nagyon kevés pénz jut kutatásra és fejlesztésre. 

Végül, de nem utolsósorban megjegyezzük, hogy egészségügyi rendszerünk nagyon nem hatékony, ami a gazdasági környezetre is hatással van, mivel a kórházba kerülő betegek többletidőt töltenek inaktívan.


Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a gazdasági környezet és a kormány közötti szoros partnerség, amely partnerség akkor erősödhet meg, ha a kormány figyelembe veszi az üzleti környezet kívánságait és törekvéseit, amely aktív szereplője akar lenni országunk gazdasági fejlődésének. 

Úgy véljük, hogy  az ország gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében szükséges újabb lépéseket tenni az üzleti környezet fele  és ezért szükséges a jelenlegi jogszabályok módosítása úgy, hogy minden társaságiadó-fizetőnek lehetősége legyen dönteni arról, hogy a fizetendő társasági adó 25%-át a fejlesztés 4 pillérének egyikére fordítsa az alábbiak szerint:
    a). szakképzés
    b). közúti közlekedési infrastruktúra
    c). egészségügy
    d). kutatás és fejlesztés.

A fentiekben meghatározott fejlesztési pillérek Románia nemzeti költségvetésében különálló költségvetési fejezeteket vagy alfejezeteket képviselnek, és az e pillérekhez rendelt nyereségadó csak az adott költségvetési fejezethez/alfejezethez kapcsolódó kiadások finanszírozására fordítható. Például a "közúti közlekedési infrastruktúra" pillérhez rendelt társasági adó csak utak és autópályák építésének finanszírozására használható fel.

E javaslat végrehajtásához a következő jogszabályokat kell módosítani:
1. Adótörvénykönyv (227/2015. sz. törvény)
2. Az államháztartásról szóló törvény (500/2002. sz. törvény)