Top száz - Háromszék nagy cégei

2018. november. 01

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is összeállította Háromszék legsikeresebb cégeinek rangsorát a 2017-re vonatkozó üzleti forgalom, profit és az alkalmazottak száma alapján. Az adatok megtalálhatók az intézmény honlapján. A továbbiakban, korántsem a teljesség igényével, igyekszünk bemutatni az első száz eredményeit, különös tekintettel a tíz legnagyobbra, összehasonlítva az egy évvel korábbi helyzettel.

Cégek toplistájának ünnepélyes gálája – a kamara elnöke az elektronikus katalógust mutatja be. A szerző felvétele

Üzleti forgalom

A működő cégek számát tekintve 2017-ben 4806 cég adta le a zárómérleget, 233-mal több, mint 2016-ban. Összforgalmuk 7,3 százalékkal, profitjuk pedig 5,5 százalékkal nőtt, munkaerő tekintetében viszont 832 alkalmazottat veszítettek. Abszolút értékben a forgalom hatmilliárd lej volt (2016-ban 5,6 milliárd). Az első száz helyezett üzleti forgalmának növekedése ennek közel kétszerese, hiszen míg 2016-ban ezek a cégek valamivel több mint hárommilliárd lejes forgalmat bonyolítottak le, addig tavaly ez meghaladta a három és fél milliárd lejt, a növekedés tehát mintegy 15 százalékos. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az első száz cég a megye összes vállalkozása árbevételének mintegy felét adja, másképpen fogalmazva: a cégek alig két és fél százaléka annyi üzleti forgalmat valósít meg, mint a többi 97,5 százalék összesen.

A rangsorból az is kitűnik, hogy az első tíz forgalma csaknem 1,7 milliárd lej, vagyis a megye üzleti forgalmának közel harminc százalékát tíz cég adja. Ezek közül is kiemelkedik az első, a közel 432 millió lej forgalmat megvalósító, baróti székhelyű Brassói Tejgyár (ez az összforgalom több mint hét százalékát adja), a másik tejgyár pedig a második helyen ennek mintegy felével (235 millióval) járul hozzá Háromszék üzleti forgalmához. A „nagyok”, vagyis az első tíz rangsorában a harmadiknak szintén köze van az élelmiszerhez, igaz, a Bertis elsősorban a hústermékek kereskedelmében érdekelt (forgalma 175 millió lej volt). Az első tízben továbbá két nagybani kereskedelemmel foglalkozó cég (Nexxon, Lucifer), két nadrággyár (Zarah Moden, RGT) és egy-egy kartondobozok előállításával (Rambox), fémmegmunkálással (Walor), illetve szállítással (Popovici) foglalkozó cég szerepel. Az üzleti forgalom szerinti koncentrációt jelzi, hogy csupán nyolc vállalkozásnak sikerült 100 millió lejnél nagyobb forgalmat lebonyolítania tavaly (egyébként ugyanannyinak, mint 2016-ban). Az egy évvel korábbi rangsorhoz képest az első tíz vonatkozásában alig van változás, a Nexxon lépett előre két helyezést, a Walor bekerült, az Arcon pedig kikerült az első tízből. A további sorrend sem változott lényegesen, az ötlik szembe leginkább, hogy – amint az ünnepélyes kiértékelésen is elhangzott – a jelentős beruházások hiányában az építkezési cégek forgalma tovább csökkent.

Nyereség

A háromszéki cégek nyeresége 2016 és 2017 között 458 millió lejről 484 millió lejre nőtt. Az első száz helyezett e tekintetben azonban gyengébb évet zárt, hiszen összesített profitja mintegy 25 millió lejjel csökkent, miközben továbbra is majdnem felét adják a megye összes nyereségének. Sőt, az első tíz nyereségessége is csökkenést mutat, bár nem ugyanazok a cégek kerültek be a top tízbe, továbbá alig néhány vállalatnak sikerült a nyereségét növelnie. A profit szerinti első két helyezett a készruhaiparban érdekelt (Zarah Moden, Olt Textil), a harmadik pedig fémmegmunkálásban (Walor). A további sorrend: Arcon, Covalact, New Fashion, Madexport, Skat Kart, Nexxon, Bertis. Tovább bontva az adatokat, a nyereség szempontjából az első harminc cég a megye össznyereségének negyedét termeli meg.

A profit tekintetében csupán három cégnek sikerült 10 millió lej fölötti eredményt elérnie, további 68 haladta meg az egymillió lejes nyereséget. Érdemes megjegyezni, hogy az adatok szerint a baróti illetőségű tejgyár, vagyis az üzleti forgalom szerinti első helyezett veszteséggel zárt, a legmagasabb profitráta pedig alig haladja meg a 13 százalékot, többségük tíz százalék alatti.

Foglalkoztatottság

A 4806 vállalat összesen 28 571 munkavállalót foglalkoztatott 2017-ben, ez mintegy három százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az első száz vállalatnál azonban ennél jóval magasabb a foglalkoztatottak számának csökkenése, hiszen míg 2016-ban közel 15 ezren dolgoztak a nagy létszámú cégeknél, addig tavaly ez nem érte el a 12 ezret, vagyis mintegy 20 százalékos a csökkenés.

Az első tíz legnagyobb munkaadónál is jelentősen, közel ötszáz fővel volt kevesebb az alkalmazottak száma, mint egy évvel korábban.

A csökkenést jól jelzi, hogy csupán egyetlen cég, a kézdivásárhelyi New Fashion foglalkoztat ezernél több alkalmazottat (2016-ban két ilyen cég volt, a másik a szintén készruhaiparban érdekelt RGT). Ágazati leosztásban a legnagyobb foglalkoztatók továbbra is a nadrággyárak (négy szerepel az első tízben), az első száz vállalatnál pedig az alkalmazottak valamivel több mint 40 százaléka dolgozik ezen a területen.

Összegzés helyett

Bár két egymás utáni év adatainak össze­hasonlítása messzemenő következtetésekre nem alkalmas, az adatokból az látszik, hogy 2016 és 2017 között Háromszék gazdasága alig fejlődött. Bár az üzleti forgalom – elsősorban a legnagyobb cégek vonatkozásában – növekedett, a nyereség csökkent, s mindez a foglalkoztatottak számának a csökkenésével is járt. Igaz, a legtöbbet hangoztatott panasz a megfelelő munkavállalók hiánya. Ágazati szempontból pedig továbbra is a könnyűipar vezet, azon belül is a készruha- és az élelmiszer-előállítással foglalkozó vállalatok dominálnak.

Forrás: Hirmondo.ro