Economia județului Covasna în 2020 (comparație între domenii 2020 vs. 2019)

22 august 2021

Camera de Comerț și Industrie a județului Covasna a prelucrat rezultatele economice pentru anul 2020 ale firmelor înregistrate în județul Covasna.

Analiza se bazează pe datele de bilanț pe anul 2020 al companiilor înregistrate în județul Covasna (nu include persoanele fizice autorizate, adică PFA, II, AF).

Dl. EDLER András-György, președintele Camerei de Comerț și Industrie Covasna a declarat:  "Așteptam cu curiozitate rezultatele finale, deoarece un mare semn de întrebare pentru noi era impactul asupra economiei al situației epidemice și al măsurilor luate pentru a o preveni (închideri, restricții)."

În tabelul de mai jos, am comparat principalii indicatori economici ale firmelor din județul Covasna pentru anii 2019 și 2020:

 

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI FIRMELOR DIN JUDEȚUL COVASNA (2020 vs 2019)  -valori în lei-
An Cifră de afaceri Profit brut Numărul salariaților
2019 6.867.297.527 563.366.367 27.487
2020 6.983.561.526 613.8ö1.712 26.018
Diferență (an bază: 2019) 116.263.999 50.435.345 -1.469
Diferență% (an bază: 2019) 1,69% 8,95% -5,34%

 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, în termeni nominali, întreprinderile înregistrate în județ înregistrează o creștere atât a cifrei de afaceri, cât și a profitului brut. Cifra de afaceri a întreprinderilor a crescut cu 1,69%, iar profitul brut al acestora cu aproape 9% față de anul precedent (2019). 

Pe de altă parte, numărul de salariați angajați de firmele înregistrate în județ arată o tendință de scădere. Față de anul 2019, se înregistrează o scădere de 5,34%, dar această tendință a fost deja observată cu un an înainte, întrucât în 2019 s-a înregistrat o scădere de 3,06% față de 2018. Este foarte probabil ca acești lucrători să se fi mutat pentru a lucra în sectorul public sau să fi găsit locuri de muncă în companii multinaționale care nu au sediul în județ, dar au puncte de lucru aici.

În ceea ce privește cele 7 domenii de activitate principale, am făcut o comparație între rezultatele economice ale anilor 2019 și 2020 pentru a vedea dacă în urma situației epidemice și a măsurilor de prevenire a acesteia au rezultat sau nu reașezări între aceste domenii de activitate. Comparația este prezentată mai jos:

 

EVOLUȚIA PRINCIPALILOR DOMENII DE ACTIVITATE  (2020 vs. 2019)   -valori în lei-
  Cifră de afaceri Profit brut
  2019 2020 Diferență (an bază: 2019) 2019 2020 Diferență (an bază: 2019)
Industrie 2.532.255.855 2.593.645.878 2,42% 148.334.546 163.011.812 9,89%
Comerț 2.173.082.527 2.266.923.958 4,32% 142.238.151 145.022.683 1,96%
Servicii 1.180.475.288 1.118.016.266 -5,29% 145.046.313 167.463.259 15,46%
Construcții 355.752.373 409.174.272 15,02% 41.872.505 51.393.299 22,74%
Agricultură, silvicultură și pescuit 338.870.377 346.246.576 2,18% 41.011.951 49.808.887 21,45%
Turism 184.936.754 130.186.953 -29,60% 24.674.591 12.521.670 -49,25%
Cercetare-dezvoltare și high-tech 101.924.353 119.367.623 17,11% 20.188.310 24.580.102 21,75%
TOTAL 6.867.297.527 6.983.561.526 1,69% 563.366.367 613.801.712 8,95%

 

După cum arată cifrele, a existat o schimbare negativă semnificativă în turism (citiți mai multe despre acest lucru aici), cu o scădere de 30% a cifrei de afaceri și o scădere de 50% a profitului brut.

Este interesant faptul că, deși cifra de afaceri din servicii a scăzut cu 5%, profitul brut a crescut cu 15%, ceea ce înseamnă, în opinia noastră, că în timpul epidemiei s-au vândut mai puține servicii, dar profitul din serviciile vândute a fost mult mai mare. De exemplu, pentru PRO-VITAM SRL, o companie care în timpul pandemiei prestează (și) servicii de testare PCR, cifra de afaceri a crescut de 4 ori față de 2019 (de la 3.339.664 lei la 12.879.471 lei), iar profitul brut a crescut de la 43.200 lei în 2019 la 4.107.363 lei în 2020, adică un profit de aproape 100 de ori mai mare în 2020 decât în 2019.

Pe baza cifrelor, situația epidemică din 2020 a adus schimbări pozitive în sectorul construcțiilor și în cel al cercetării și dezvoltării și high-tech, unde atât cifra de afaceri, cât și profiturile au crescut semnificativ, iar profitabilitatea agriculturii a crescut peste medie.