Arbitrajul comercial

00 0000

CCI Covasna, în temeiul atribuţiilor conferite ei prin lege, organizează, la cererea celor interesaţi, arbitrajul comercial pentru soluţionarea de litigii comerciale interne şi internaţionale, prin Comisia de Arbitraj Comercial special constituită în acest scop.

Arbitrajul comercial constituie o modalitate specială şi pe deplin legală de soluţionare a litigiilor patrimoniale (evaluabile în bani) născute din acte şi fapte de comerţ, litigii care sunt încredinţate spre soluţionare, potrivit convenţiei părţilor, unor arbitri aleşi sau desemnaţi, persoane cărora le revine sarcina de a judeca litigiul şi de a pronunţa o hotărâre, pe care părţile se obligă să o execute.

Arbitrajul comercial constituie o alternativă mai rapidă și mai ieftină față de soluționarea litigiilor în instanțe judecătorești.

Regulament privind organizarea arbitrajului la Camera de Comerț și Industrie Covasna

Lista arbitrilor