Propunere legislativă- Buget național participativ

27 ianuarie 2022

În urma propunerilor venite din partea mediului economic, Camera de Comerț și Industrie a Județului Covasna a inițiat o propunere de modificare a legislației, astfel cum aceasta este prezentată mai jos. La momentul de față suntem în faza în care, propunerea fiind formulată, căutăm parteneri din domeniul politic, care ar putea transpune această propunere într-o inițiativă legislativă.

 

În perioada imediat următoare, dl. EDLER András-György, președintele CCI Covasna va iniția întâlniri cu factorii politici care ar putea sprijini această propunere și va înainta propunerea inclusiv către Camera de Comerț și Industrie a României, pentru susținere.

 

Prezentare pe scurt:

Orice plătitor de impozit pe profit ar trebui să aibă posibilitatea de a decide, ca 25% din impozitul lui pe profit virat către bugetul de stat să fie condiționat spre utilizare pentru un anume scop (învățământ profesional, infrastructură de transport rutier, sănătate, cercetare- dezvoltare).

 

Prezentare detaliată:

 

În momentul de față pentru mulți dintre plătitorii de impozite și taxe bugetul țării noastre este o enigmă, o gaură neagră în care intră toate impozitele și taxele plătite de toți cei care au obligația legală de a plăti aceste impozite și taxe, însă nu există nici o posibilitate de a direcționa utilizarea impozitului plătit de aceștia. 

 

Auzim de nenumărate ori, că statul nu gestionează bine banii contribuabililor, că foarte mulți agenți economici sunt reticienți în a plăti impozite și taxe totmai datorită faptului că banii lor nu sunt folosiți pentru scopuri care ar servi mai bine interesul mediului economic.

 

Vedem, că au trecut deja mai mult de 30 ani de la revoluția din 1989 și încă nu avem o infrastructură de transport rutier bine pusă la punct. Observăm de asemenea, că avem grave probleme în cea ce privește formarea profesională a generașiei viitoare, care va trebui să lucreze la firmele din România. 

 

Avem grave probleme în cea ce privește competitivitatea firmelor românești și asta datorită și faptului, că în țara noastră se alocă foarte puține fonduri pentru cercetare- dezvoltare. 

 

Nu în ultimul rând observăm, că sistemul nostru de sănătate este foarte ineficient , fapt ce are implicații inclusiv asupra mediului economic, prin generarea de timp suplimentar petrecut în inactivitate de către cei spitalizați.

 

Considerăm, că este foarte important să avem un parteneriat strâns între mediul economic și guvern, parteneriat care poate fi întârit în condițiile în care guvernul ține cont de dorințele și aspirațiile mediului de afaceri, care dorește să fie un jucător activ în efortul de dezvoltare economică a țării noastre. 

 

Considerăm că pentru o mai activă implicare a mediului economic în dezvoltarea economică a țării noastre este necesară modificarea legislației actuale astfel încât orice plătitor de impozit pe profit să aibă posibilitatea de a decide, ca 25% din impozitul pe profit datorat să fie direcționat către unul din cele 4 piloni de dezvoltare, după cum urmează:

a). învățământ profesional

b). infrastructură de transport rutier

c). sănătate

d). cerecetare- dezvoltare.

Pilonii de dezvoltare, definiți mai sus reprezintă capitole sau subcapitole bugetare distincte în bugetul național al României, iar impozitul pe profit direcționat către acești piloni va putea fi alocat numai pentru finanțarea unor cheltuieli care privesc capitolul/subcapitolul bugetar respectiv. Pentru exemplificare, impozitul pe profit direcționat către pilonul ”infrastructură de transport rutier” va putea fi utilizat numai pentru finanțarea construcției de șosele și autostrăzi.

 

În vederea punerii în aplicare a acestei propuneri, vor trebui modificate următoarele acte normative:

  1. Codul fiscal (Legea nr. 227/2015)
  2. Legea privind finanțele publice (Legea nr.500/2002)