Certificate de forţă majoră

00 0000

Există situații când obligațiile rezultate din contractele comerciale nu se pot onora datorită unor situații extraordinare (furtuni, secetă, inundații, epidemii etc.). În aceste situații partenerul comercial poate solicita daune interese pentru neonorarea contractului. Certificatul de forță majoră emis de Camera de Comerț și Industrie Covasna scutește compania de obligația de plată a acestor daune interese.

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Covasna beneficiază de tarife preferențiale la emiterea acestor certificate.