Cursuri de perfecționare

00 0000

Camera de Comerț și Industrie Covasna organizează (și la cerere) diferite cursuri de perfecționare în domeniile care prezintă interes pentru comunitatea de afaceri, și facilitează accesul la cursuri de perfecționare organizate la alți formatori. Membrii Camerei de Comerț și Industrie Covasna beneficiează de condiții preferențiale de participare la aceste cursuri.