Misiune și obiective

14 septembrie 2017

Misiune

Misiunea, activitatea secţiunii de Pensiuni constă, între altele, din realizarea unui schimb permanent de informații cu privire la activitatea desfășurată, la servicii oferite şi la locuri libere disponibile pentru o mai bună cunoaștere a membrilor secțiunii.

Secţiunea nou creată este o garanţie pentru promovarea comună a valorilor turistice din județul Covasna și a serviciilor oferite de membrii prin diverse mijloace mass-media, prin participare la târguri și expoziții sau conferinţe pe diverse teme.

Obiectivele

 1. schimb permanent de informații cu privire la activitatea desfășurată, servicii oferite, locuri libere disponibile pentru o mai bună cunoaștere a membrilor secțiunii;
 2. realizarea unui grup închis de corespondență, în vederea schimbului rapid de informații;
 3. transmiterea periodică de informații de interes, prin email, pentru membrii secțiunii;
 4. colaborare în domeniul managementul turiștilor/serviciilor, în sensul încercării cazării surplusului de turiști la pensiunile din cadrul secțiunii și a oferirii unor programe comune către turiști, care implică accesul la serviciile mai multor pensiuni din cadrul membrilor secțiunii;
 5. realizarea unui site webdedicat pensiunilor din cadrul secțiunii, în cadrul siteului Camerei de Comerț și Industrie Covasna;
 6. realizarea unei baze de date cu evenimentele de interes turistic din județul Covasna, cu servicii și programe ale unor prestatori din județ, ce pot prezenta interes pentru turiști, cu lista ghizilor de turism din județul Covasna, cu persoane de contact care asigură accesul la diverse obiective turistice din județ;
 7. promovarea comună a valorilor turistice din județul Covasna și a serviciilor oferite de membrii secțiunii prin diverse mijloace mass media, participare la târguri și expoziții, conferințe șamd;
 8. organizarea de cursuri de pregătire și traininguri în domenii de interes pentru membrii secțiunii;
 9. inițiative legislative pentru înbunătățirea legislației din domeniul pensiunilor;
 10. distribuire temporară de resurse umane între membrii grupului (pentru ajutor reciproc în vederea prevenirii blocajelor în cazul creșterii temporare a volumului de lucru la unii dintre membrii grupului);
 11. colaborare în domeniul proiectelor, în sensul realizării unor proiecte comune pentru atragerea de surse de finanțare nerambursabile pentru activități desfășurate în interesul membrilor grupului (de ex. pregătirea de specialiști).