Publicarea raportului de selecție inițial în cadrul proiectului „Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067

28 mai 2022

Proces verbal de evaluare Faza A

în cadrul proiectului „Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067

Având în vedere Regulamentul de concurs al planurilor de afaceri se afișează rezultatele verificării fazei A: verificarea administrativă și a condițiilor de eligibilitatea dosarelor depuse la concurs.

Aici puteți vedea rezultatele verificării fazei A.

 


 

Proces verbal de evaluare Faza B

în cadrul proiectului

„Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067

 

Proiectul „Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067 este finanțat prin contractul POCU/829/6/13/141067, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 20142020, Componenta 1 – Apel Innotech Student, Axa Prioritară 6 „Educație și Competențe”, Obiectivul specific Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, Apelul Innotech Student are ca obiectiv formarea si dezvoltarea de competențe antreprenoriale, în vederea creșterii inserției pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.

În cadrul proiectului au fost înregistrate 78 de planuri de afaceri, a căror selecție și evaluare s-a bazat pe METODOLOGIA DE SELECȚIE ȘI EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI. Conform Procesului verbal nr. 141067/AIS/28 / 26.05.2022, 4 proiecte au fost declarate neeligibile, iar 74 proiecte au fost evaluate în următoarea fază.

 

FAZA B - evaluarea tehnică și financiară

Toate planurile de afaceri admise în urma evaluării conformității administrative și a eligibilității au fost introduse în Faza B de evaluare tehnică și financiară.

Evaluarea tehnică și financiară a fost realizată independent de către 2 membri ai juriului, pe baza grilei aferente Fazei B din anexa nr. 9, acordând punctaj pentru fiecare categorie de criterii din grilă, inclusiv punctaje intermediare.

Punctajul maxim care poate fi obținut este 100, iar PA trebuie să obțină min. 60 puncte pentru a fi selectat.

Au fost verificate îndeplinirea următoarelor condiții suplimentare:

  • Min. 3 PA selectate trebuie să prevadă măsuri concrete/servicii/produse din sfera inovării sociale; dacă acest număr nu este realizat, se vor selecta următorii din această categorie până la atingerea indicatorului dorit, și se vor deselecta ultimele PA de afaceri care nu îndeplinesc acest criteriu.
  • min. 6 PA selectate trebuie să prevadă masuri concrete/servicii/produse care urmăresc îmbunătățirea accesibilității, utilizării si calității TIC.; dacă acest număr minim nu este realizat, se vor selecta următorii din această categorie până la atingerea indicatorului dorit, și se vor deselecta ultimele PA de afaceri care nu îndeplinesc acest criteriu.
  • min. 5 PA propuse de femei; dacă nu, se vor selecta proiectele propuse de femei din lista descrescătoare până la atingerea indicatorului dorit, și se vor deselecta planurile de pe ultimele poziții depuse de persoane de sex masculin.
  • max. 2 PA depuse de către persoane care nu au participat la formare în cadrul proiectului. Dacă acest număr este depășit, se vor deselecta ultimii din această categorie până la atingerea indicatorului dorit, și se vor selecta următoarele PA depuse de persoanele care au absolvit cursurile în cadrul proiectului.

Conform bugetului, vor fi finanțate:

  • Min. 4 PA cu valoare de max 100.000 euro – crearea de 5 locuri de munca/PA;
  • Min. 3 PA cu valoare de max 80.000 euro – crearea de 4 locuri de munca/PA;
  • Min. 7 PA cu valoare de max 60.000 euro – crearea de 3 locuri de munca/PA; - Min. 6 PA cu valoare de max 40.000 euro – crearea de 2 locuri de munca/PA.

Rezultatele evaluării pot fi contestate doar o singură dată. Contestațiile vor fi soluționate în maxim 2 zile lucrătoare, rezultatul fiind comunicat solicitanților prin email. Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate pe paginile web ale partenerilor și pe pagina proiectului după finalizarea evaluării contestațiilor. Contestațiile se pot depune pe e-mail, conform modelului de contestație din anexa 07.

Aici puteți vedea rezultatele evaluării.