RABLA 2018 PENTRU FIRME: Cum pot cere bani companiile, începând de joi, pentru a cumpăra mașini noi

13 martie 2018

Alături de persoanele fizice, și firmele au posibilitatea de a cere bani de la stat pentru achiziționarea de automobile noi, în schimbul casării mașinilor vechi deținute. Astfel, potrivit legislației în vigoare, firmele pot solicita, pentru achiziționarea unor automobile noi, un ajutor de până la 9.200 de lei pentru fiecare mașină casată, însă fără a depăși echivalentul în lei a sumei de 200.000 de euro. În acest an, firmele interesate de primirea acestui ajutor nerambursabil se pot înscrie în program în perioada 15 martie - 28 septembrie 2018.

În acest an, conform unui anunț al Adminsitrației Fondului pentru Mediu, firmele interesate de casarea unui autoturism vechi și achiziționarea unuia nou pot solicita prima de până la 9.200 de lei doar în perioada 15 martie - 28 septembrie 2018.

Regulile pentru înscrierea firmelor în programul guvernamental supranumit „Rabla” sunt incluse în Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019.

Astfel, conform acestui act normativ, în cadrul programului Rabla pot participa și operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în regim economic și care îndeplinesc, cumulativ, mai multe condiții:

  • deţine calitatea de proprietar al autoturismului vechi casat;
  • acţionează în nume propriu;
  • nu are datorii la plata obligațiilor către bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul Fondului pentru mediu;
  • nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere etc;
  • desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
  • valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat în ultimii doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate pentru casarea automobilului, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro;
  • nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice pentru achiziţionarea aceluiaşi autovehicul care urmează a fi achiziţionat prin programul Rabla.

Pentru a încasa ajutorul acordat pentru casarea autovehiculului vechi, firma va trebui să depună un dosar de înscriere la registratura AFM. Transmiterea acestuia se va putea face prin orice mijloc ce asigură confirmarea primirii de către AFM în interiorul sesiunii de înscriere. Dacă totul va fi în regulă, dosarul va fi acceptat. După obținerea acordului autorităților, societatea se va putea înregistra la unul dintre producătorii de mașini validați în programul guvernamental, obținând o notă de înscriere. Achiziționarea autoturismelor noi se va putea face doar de la producătorul la care se va face înscrierea.

Sursa: AvocatNet.ro