Registrul Național de Publicitate Mobiliară

12 august 2022

Bunurile acceptate drept garanție de plată pot fi înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, pentru că astfel veți avea întâietate la o executare pentru neplată a garanției respective. Camera de Comerț și Industrie Covasna oferă consultanță și înscrieri în RNPM.

Registrul Național de Publicitate Mobiliară constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.