ULTIMA ORA Document: Schema de compensare pregătită de guvern pentru ca programatorilor IT să nu le scadă salariul

07 februarie 2018

O parte din contribuția de asigurări de sănătate (CASS) datorată de programatorii IT va fi suportată de stat, astfel încât acestora să nu le scadă salariul net după transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, prevede un proiect de ordonanță de urgență lansat în această seară.

Facilitatea, valabilă pe parcursul acestui an, va fi condiționată de transferul contribuțiilor, respectiv majorarea venitului salarial brut al programatorilor cu cel puțin 20% față de nivelul din luna decembrie 2017, și nu va fi valabilă pentru contractele individuale de muncă cu timp parțial.

"În domeniul IT sunt beneficiari de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor persoanele angajate care se încadrează în prevederile art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, în condițiile prevăzute prin ordinul comun al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului educației naționale și al ministrului finanțelor publice prin care sunt stabilite anumite condiții de acordare a facilității fiscale, printre care:

  • angajații ocupă posturile specifice activității desfășurate, iar angajatorul are prevăzut în organigramă compartimente specializate de informatică;
  • angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice, ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Precizăm că persoanele care desfășoară același tip de activitate, dar sunt angajate în instituții publice nu beneficiază de această scutire și pe cale de consecință, prevederile din proiectul de ordonanță de urgență nu le sunt aplicabile, salariile acestora fiind majorate, de la 1 ianuarie 2018, ca urmare a transferului sarcinii fiscale a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat", stabilește proiectul.

Schema impune transferul de la bugetul de stat a 248 milioane lei către bugetul social.

Documentul pregătit poate fi văzut AICI.

Citește mai mult pe: Profit.ro