Reminder: Actualizare valoare clădiri 2023

03 ianuarie 2023

Vă reamintim, că în cazul în care dețineți clădiri în patrimoniul firmei, trebuie să verificați dacă valoarea acestora a fost actualizată conform prevederilor art.460 alin.6 din Codul Fiscal, adică dacă ultima evaluare a fost făcută cu nu mai mult de 5 ani în urmă.

Art. 460 alin. (6) al Codului Fiscal (Legea 227/2015) prevede următoarele: ”Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.”

În cazul în care clădirile deținute în patrimoniu trebuie reevaluate, va trebui să vă adresați unui evaluator autorizat, iar raportul de evaluare va trebui depus la organul fiscal local până la 31.03.2023, în caz contrar veți plăti impozit majorat de 5%.