Adunare Generală a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie Covasna

13 aprilie 2018

Distinşi membrii ai Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna!

Având în vedere prevederile Legii 355/2007 privind Camerele de Comerț din România, ținând cont de prevederile art. 19 alin. (1) și art. 20 alin. (1)-(2) din Statutul Camerei de Comerț și Industrie Covasna, prin prezenta Vă înaintăm:

CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR

CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE COVASNA

pentru data de joi (26 aprilie 2018), orele 10.00prima convocare și miercuri (02 mai 2018), orele 10.00 a doua convocare, în cazul nerealizării cvorumului statutar prevăzut la prima convocare.

ORDINEA DE ZI:

  1. Aprobarea raportului de activitate al Colegiului de Conducere/Camerei de Comerț și Industrie Covasna 2017;
  2. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și al bilanțului contabil la 31.12.2017;
  3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-economică desfășurată de Camera de Comerț și Industrie Covasna în anul 2017 și aprobarea descărcării de gestiune a organelor de conducere ale Camerei de Comerț și Industrie Covasna;
  4. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Camerei de Comerț și Industrie Covasna pentru anul 2018;
  5. Aprobarea proiectului privind obiectivele prioritare pe anul 2018 al Camerei de Comerț și Industrie Covasna;
  6. Informare privind activitatea BRM Covasna Srl, entitate cu personalitate juridică la care CCI Covasna este asociat;
  7. Diverse.

Materialele prevăzute pe Ordinea de zi pot fi consultate la sediul Camerei de Comerț și Industrie Covasna.

 

Cu stimă,

ec. EDLER András György  

președinte