Ajutor DE MINIMIS 2019

14 aprilie 2019

Magyarul

Stadiul de soluționare a Cererilor de finanțare depuse

Camera de Comerț și Industrie Covasna, în parteneriat cu Primăria Sfântu Gheorghe, au elaborat, și pentru anul 2019, ajutorul de minimis, destinat IMM-urilor cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe. Ajutorul vizează rambursarea unei părți din impozitul pe clădiri aferent anului 2018 pentru IMM-urile care își au sediul în municipiul Sfântu Gheorghe (inclusiv cele înființate în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației). Rambursarea impozitului pe clădiri se va realiza sub formă de ajutor de minimis acordat de Primăria Sfântu Gheorghe pe baza unor proiecte depuse de solicitanții eligibili. Bugetul estimat al acestui proiect este de 1 000 000 lei. Administratorul schemei de ajutor de minimis este Camera de Comerț și Industrie Covasna.

Cererile de finanțare se pot depune în perioada 15.04.2019 orele 8:00 – 18.10.2019 ora 14:30, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Covasna (Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 17, jud. Covasna, România). Cererile depuse în afara acestui interval nu vor fi luate în considerare.

Pentru corecta completare a Anexei nr.1 la Cererea de finanțare, puteți solicita sprijinul angajaților Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe (Sfântu Gheorghe, str.Oltului nr.2).

ATENȚIE: Nu uitați să completați Declarația privind încadrarea în categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii 346/2004! Vă rugăm să citiți Legea 346/2004 atașată, înainte de a proceda la completarea declarației anexă la lege!

Firmele care au depus în 2018 Bilanț prescurtat pentru microîntreprinderi, la calcularea salariului mediu aferent anului 2017, din Cheltuieli cu personalul - anul 2017 (Contul de profit și pierdere - Formularul 20 rândul 4 coloana 2) vor scade Cheltuieli privind asigurările și protecția socială - ct.645 la data de 31.12.2017 (Date informative - Formularul 30 cap. XVII Situația veniturilor și cheltuielilor rândul 244 coloana 2), iar suma rezultată vor împărți cu Numărul mediu de salariați (Date informative Formularul 30 cap. III Număr mediu de salariați rândul 24 coloana 2).

Firmele care au depus în 2018 Bilanț prescurtat pentru întreprinderi mici, la calcularea salariului mediu aferent anului 2017 vor împărți Salarii și îndemnizații (Contul de profit și pierdere - Formularul 20 rândul 23 coloana 2) cu Numărul mediu de salariați (Date informative - Formularul 30 cap. III Număr mediu de salariați rândul 24 coloana 2).

Ajutorul de minimis se calculează în conformitate cu Anexa la HCL 161/2018, art. 8. alin. (6) conform căruia salariul mediu anual pentru anul 2017, utlizat pentru fundamentarea bugetului asigurărilor de sănătate este de 3 131 RON.

De asemenea, vă rugăm să nu uitați că pentru a putea beneficia de ajutorul de minimis, solicitantul va trebui să dispună de un cont deschis la Trezoreria Municipiului Sfântu Gheorghe, al cărui cod IBAN conține combinația 5070!

TOATE DOCUMENTELE VOR FI COMPLETATE PRIN TEHNOREDACTARE.

 

 

De minimis támogatás 2019

 

A benyújtott pályázatok elbírálásának helyzete

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, partnerségben a Sepsiszentgyörgy város Polgármesteri Hivatalával a 2019-es évre is kidolgozta a sepsiszentgyörgyi székhelyű kis- és középvállalkozók megsegítésére szolgáló de minimis támogatást (beleértve a 2005-ös évi 1-es számú törvény alapján működő szövetkezeteket), melynek célja a 2019-es évet illető épületadó egy részének a visszatérítése.

A de minimis támogatást pályázat útján lehet igényelni, a pályázat lebonyolítója a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A pályázatokat a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 17-es szám) kell leadni, 2019. április 15 (8 órai kezdettel) és 2019. október 18 (14:30 óráig) között. A megjelölt időintervallumon kívül leadott pályázatokat nem vesszük figyelembe. A támogatás összköltségvetése 1 000 000 lej.

A pénzügyi támogatás igénylőlap 1-es csatolmányának helyes kitöltése érdekében a Polgármesteri Hivatal szakemberei segítségét igényelhetik a városi Pénzügy Olt utca 2–es szám alatti székhelyén.

FIGYELEM: Kérjük, ne felejtsék el kitölteni a kis- és közepes vállalatok kategóriájába tartozást igazoló nyilatkozatot, amely a 2004-es évi 346-os törvény melléklete. A törvény a csatolmányok között megtalálható, kérjük, olvassák el figyelmesen!

Azon vállalkozások, amelyek 2018-ban a mikrovállalkozások rövidített mérlegét tették le, a 2017-ra számított átlag fizetést úgy számolják ki, hogy a 2017-os bérköltségekből/Cheltuieli cu personalul - anul 2017 (Contul de profit și pierdere - Formularul 20 4. sora 2. oszlopa) levonják a TB-vel kapcsolatos költségeket/Cheltuieli privind asigurările și protecția socială - ct.645 la data de 31.12.2017 (Date informative - Formularul 30 cap. XVII Situația veniturilor și cheltuielilor 244. sora 2. oszlopa), majd az eredményt elosztják az Átlag alkalmazott számmal/Numărul mediu de salariați (Date informative Formularul 30 cap. III Număr mediu de salariați 24. sora 2. oszlopa).

Azon vállalkozások, amelyek 2018-ban a kis vállalkozások rövidített mérlegét tették le, a 2017-ra számított átlag fizetést úgy számolják ki, hogy a 2017-os bérköltséget/Salarii și îndemnizații (Contul de profit și pierdere - Formularul 20 23. sora 2. oszlopa) elosztják az Átlag alkalmazott számmal/Numărul mediu de salariați (Date informative - Formularul 30 cap. III Număr mediu de salariați 24. sora 2. oszlopa).

A minimis támogatás számításánál a 2018 / 161 sz. Helyi Tanácshatározat Függelékének, 8 cikk (6) bekezdés alapján a 2017-es átlag fizetést (3 131 RON) kell alapul venni, amit a 2017-es egészségügyi biztosításoknak költségvetése határoz meg.

Úgyszintén kérjük, vegyék figyelembe, hogy a támogatásban való részesedéshez szükség lesz egy, a sepsiszentgyörgyi kincstárnál nyitott kincstári számlára, amelynek IBAN kódja 5070-es.

A FINANSZÍROZÁS KÉRELMET ÉS CSATOLMÁNYAIT KIZÁRÓLAG SZÁMITÓGÉPES SZÖVEGSZERKESZTŐVEL LEHET KITÖLTENI.

 

^Sus


Faceţi click mai jos pentru vizionarea şi descărcarea formularelor:

 

Hotărârea 309 din 2018 privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din Mun. Sfântu Gheorghe, aprobată prin HCL 161 / 2018

Declarația de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – formular editabil

Hotărârea 161 din 2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din Mun. Sfântu Gheorghe

Anexa 1 la Hotărârea 161 din 2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din Mun. Sfântu Gheorghe

Anexa 1 la Cererea de finanțare (vedeţi cum se completează mai jos)

Anexa 1 - Cerere de finanțare

Anexa 2 - Declarație privind starea societății

Anexa 3 - Declarație privind recuperarea ajutorului de stat

Anexa 4 - Declarație privind ajutorul de stat

Anexa 5 - Împuternicire

Anexa 6 - Declarație privind numărul mediu de salariați

Anexa 7 - Declarație privind întreprinderile în dificultate

Anexa 8 - Declarație reprezentant legal

Anexa 9 - Cerere de tragere

Declarația (Anexa 1 şi Anexa 2) privind mărimea firmei conform Legii 346 / 2004

 

 

Pentru descărcarea fişierelor puteți alege două opțiuni:

 

1. După accesarea link-ului aferent, documentul va fi deschis pentru vizualizare. Pentru a descărca, este necesar să apăsați butonul de meniu Download.

2. Dacă doriți să descărcați fișierul ales, mai aveți încă o posibilitate conform imaginilor de mai jos și a săgeților roșii

iar din meniu alegeți Download:

După deschidere, acesta poate fi completat cu Microsoft Word sau Excel, Apache OpenOffice, LibreOffice, Free Office, Google Docs sau orice altă aplicație.

^Sus / ^Fel

Modalităţi de completare a Anexei 1 în Excel sau OpenOffice Spreadsheet

Fişierul va fi descărcat şi se va permite editarea acestuia.

Se va completa fiecare celulă disponibilă pentru editare.

Când se editează datele aferente unui imobil, pentru introducerea valorii impozitului datorat pe 2019, vom intra în celula aferentă din coloana a 9-a.

1.

2. Se va introduce valoarea impozitului în coloana 9 şi se va trece în următoarea celulă în coloana 10. În celula din coloana 10 va apărea o mică segeată, cum arată săgeata roşie sau cum este mărit în dreptunghiul roşu:

3. Apăsând pe săgeata din dreptul celulei din coloana 10, se va deschide o listă cu coeficienţii 33.33%, 40%, 50% şi 66.66%.

4. După ce se va alege valoarea coeficientului dorit, tabelul va introduce automat valoarea coeficientului, va calcula valoarea ajutorului de minimis şi totalul ajutorului de minimis.

Va trebui să introduceţi coeficientul ori de câte ori introduceţi un imobil, când se vor repeta etapele de mai sus.

^Sus / ^Fel