Ajutor de minimis 2021 (rambursare impozit pe clădiri)

17 mai 2021

Ajutor de minimis 2021 (rambursare impozipe clădiri). (INACTIV).

Stadiu de soluționare dosare.

 

Camera de Comerț și Industrie Covasna, în parteneriat cu Primăria Sfântu Gheorghe, au elaborat, și pentru anul 2021, ajutorul de minimis, destinat IMM-urilor cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe. Ajutorul vizează rambursarea unei părți din impozitul pe clădiri aferent anului 2021 pentru IMM-urile care își au sediul în municipiul Sfântu Gheorghe (inclusiv cele înființate în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației). Rambursarea impozitului pe clădiri se va realiza sub formă de ajutor de minimis acordat de Primăria Sfântu Gheorghe pe baza unor proiecte depuse de solicitanții eligibili. Administratorul schemei de ajutor de minimis este Camera de Comerț și Industrie Covasna.

Cererile de finanțare vor fi depuse EXCLUSIV ONLINE, prin intermediul paginii Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicv.ro). Cererile de finanțare se pot depune în intervalul 18 mai orele 9.00- 15 octombrie orele 24.00. Cererile depuse în afara acestui interval nu vor fi luate în considerare.

Cererile de tragere vor fi depuse EXCLUSIV ONLINE, prin intermediul paginii Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicv.ro), după aprobarea cererii de finanțare, dar nu mai târziu de 30 noiembrie orele 24.00. Cererile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare, solicitantul pierzând dreptul de a mai solicita rambursarea cheltuielilor efectuate. Fiecare solicitant are dreptul de a depune o singură cerere de tragere.


Orice solicitant care îndeplinește condițiile prevăzute în HCL 116/2021 și dorește să beneficieze de ajutor de minimis, va depune, în mod direct sau prin împuternicit, exclusiv prin intermediul platformei online disponibil pe siteul de web al Camerei de Comerț și Industrie Covasna (www.ccicv.ro) documentația pentru obținerea finanțării.

Primul pas este generarea unui cont de utilizator. Acest lucru se poate face prin apăsarea butonului ”Acces intranet” care se găsește în colțul dreapta sus de pe prima pagină a siteului de web. 

Notă: Cei care au creat deja cont pe siteul Camerei de Comerț și Industrie Covasna, pot folosi contul respectiv.

 

După creearea contului de utilizator, vă puteți conecta și veți parcurge pas cu pas etapele ale căror finalitate este depunerea electronică a Cererii de finanțare și respectiv a Cererii de tragere.

Având în vedere că depunerea documentelor este online, avem nevoie de certitudine că aceste documente prezentate online sunt conforme cu originalul. Pentru acest lucru toate documentele vor trebui semnate electronic pentru conformitate cu originalul. Ca regulă generală vă rugăm să rețineți, că orice document semnat olograf (adică de mână) de către cei vizați va fi, în mod obligatoriu, semnat electronic pentru conformitate de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit (modelul de împuternicire se regăsește în platforma online). Răspunderea verificării concordanței dintre documentele originale și cele depuse online revine celui ce semnează electronic documentele depuse.

Suntem conștienți de faptul, că nu toți solicitanții au reprezentanți legali ce dispun de semnătură electronică/stăpânesc mediul online, totmai de aceea am prevăzut și posibilitatea de a împuternici pe cineva în vederea semnării electronice a documentelor (de ex. toți solicitanții au un contabil, iar toți contabilii dispun de semnătură electronică).

De asemenea, suntem conștienți și de faptul, că nu toți solicitanții au reprezentanți legali ce vor să se ocupe personal de solicitarea finanțării, totmai de aceea am prevăzut și posibilitatea de a împuternici pe cineva în vederea obținerii finanțării (modelul de împuternicire se regăsește în platforma online).

 

Câteva explicații utile

a). În ce privește semnătura electronică distingem următoarele situații:

 • Reprezentantul legal al solicitantului se ocupă personal de depunerea documentației (dispune de semnătură electronică și cunoștințele necesare cu privire la mediul online). În acest caz toate documentele vor fi semnate electronic și depuse online de către aceasta. (a se vedea și pct.c de mai jos)
 • Reprezentantul legal al solicitantului se ocupă personal de depunerea documentației (dispune de cunoștințele necesare cu privire la mediul online, dar nu dispune de semnătură electronică). În acest caz el va semna documentele olograf și va împuternici pe cineva pentru semnarea electronică a documentelor, urmând ca după semnare documentele să fie depuse online de către reprezentantul legal. De exemplu, administratorul unei societăți îl împuternicește pe contabilul societății să semneze electronic documentele necesare, urmând ca administratorul să efectueze depunerea online a acestor documente.
 • Reprezentantul legal al solicitantului NU se ocupă personal de întocmirea documentației. În acest caz el va împuternici pe cineva pentru reprezentarea solicitantului în vederea obținerii finanțării de minimis și o persoană care va semna electronic documentele. Aceste două persoane pot fi diferite sau o singură persoană va putea îndeplini ambele sarcini. De exemplu, un administrator al unei societăți împuternicește un director al societății pentru a face toate demersurile în vederea obținerii finanțării de minimis, iar prin împuternicire se prevede că contabilul societății va semna electronic documentele.

b). Documentele care vizează firme terțe și anume Anexa 4 pentru firmele legate și persoane fizice și anume Anexa 7 pentru administratori vor fi semnate olograf sau electronic de persoanele vizate!. În acest caz acestea sunt semnate electronic de de către reprezentantul legal/împuternicit, doar pentru conformitate cu originalul. (a se vedea și pct.c de mai jos)

c). Semnătura olografă nu este necesară în cazul în care documentul este semnat electronic de către persoanele vizate. În acest caz nu este nevoie nici de semnătura electronică pentru conformitate.

 

Puteți vizualiza mai jos următoarele documente:

a). Legislație

b). Formulare de vor fi generate de sistemul online

c). Formulare ce vor fi descărcate din platforma online și completate de Dvs.

Pachetul de formulare în format editabil se poate descărca de AICI.

Pe lângă documentele de la pct. b și pct. c, veți mai avea nevoie de:

 • Bilanț contabil aferent anului 2019, împreună cu dovada depunerii
 • Câte un certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor către bugetul local al Municipiului Sf. Gheorghe, în original sau copie legalizată, pentru solicitant și FIRMELE LEGATE ale solicitantului (certificatul se poate solicita electronic la Direcția de Finanțe Publice Municipale al Municipiului Sf.Gheorghe la adresa de email: taxeimpozitelocale@sepsi.ro. Solicitarea trebuie făcută de reprezentantul legal al firmei care solicită acest certificat.)
 • Certificat de înregistrare fiscală a punctului de lucru ca și plătitor de impozit pe salarii, în cazul în care nu aveți sediul în Mun. Sf.Gheorghe și solicitați ajutorul de minimis pentru punctul de lucru din Municipiul Sf.Gheorghe
 • copii de pe actele de identitate ale tuturor administratorilor solicitantului
 • copii de pe actele de identitate ale tuturor asociaților/acționarilor solicitantului, care dețin cel puțin 25% din părțile sociale/acțiuni
 • copia actului de identitate al împuternicitului (dacă este cazul).

 

Dacă întâmpinați probleme vă rugăm să ne contactați

 • pentru probleme de funcționare a platformei online ==> EDLER András-György tel: 0733558487, email: presedinte [at] ccicov.ro
 • pentru întrebări legate de programul de minimis
  • ==> CSÁSZÁR Miklós, tel. 0755085840, email: externe [at] ccicov.ro
  • ==> BUKSA Árpád, tel. 0755085841, email: interne [at] ccicov.ro