Az iratkozáshoz szükséges iratok

15 iulie 2018

Itt lehet letölteni a jelentkezési űrlapokat:

  • Jelentkezési űrlap - 8. függelék;
  • Célcsoport nyilatkozat
  • Az inaktív személyek (háziasszonyok; eltartott személyek; az önellátó mezőgazdaságban foglalkoztatott személyek; tanulók/diákok; nyugalmazottak; egyéb jövedelmekből fenntartott személyek - bérek, kamatok, árenda, stb.; egyéb helyzetek) be nyújtják a saját felelőségre tett nyílatkozatot a munkahely piaci státuszukról.

Ezen űrlapokat le kell tölteni, ki kell tölteni és majd eredetiben be kell nyújtani a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, Sepsiszetngyörgy, Olt utca 17. vagy postán keresztül.

Ezen túlmenően, mindenki le fog tenni egyszerű másolatokat a következő dokumentumokról, amikre a pályázó felírja "Conform cu originalul" és aláírja:

  • Másolat a személyi igazolványról (C.I/B.I), vagy a tartózkodási igazolványról;
  • Másolat a születési igazolványról;
  • Másolat a házassági levélről (ahol esedékes);
  • Másolat az utolsó tanulmányi oklevélről.

Eredetiben lesznek letéve az alábbi okmányok, a pályázó helyzetétől függően:

  • Diákigazolvány (ahol esedékes);
  • Munkahelyi igazolás / Gyermekgondozási igazolás (ahol esedékes);
  • Nyilatkozat vagy alátámasztó okiratok – az egyéni vállalkozóknak.

Az iratokat a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, Sepsiszentgyörgy, Olt utca 17 szám alatt kell benyújtani. Bővebb infomációkért kérjük vegyék fel a kapcsolatot velünk telefonon tel. 0755-085 840, 0755-085 842, 0755-085 839 vagy email-ben emailcímen: ccicov@ccicov.com