Consiliul Consultativ al Oamenilor de Afaceri din Sfântu Gheorghe

11 iunie 2020

[RO] Consiliile Consultative ale Oamenilor de Afaceri sunt organisme fără personalitate juridică, apolitice, constituite conform procedurilor prevăzute în Protocolul de colaborare strategică pentru sprijinirea dezvoltării economice a județului Covasna, care au drept scop inițierea unor propuneri cu impact asupra mediului economic din raza teritorială a autorității publice locale pe lângă care s-au înființat,  precum și emiterea unor opinii cu privire la acele inițiative cu impact economic, a căror reglementare sau avizare depinde de organele de reglementare și/sau conducere a autorității publice locale de pe lângă care s-au înființat. 


[HU] A vállalkozói konzultatív tanácsok olyan, jogi személyiséggel nem rendelkező, politikailag független csoportok, amelyek egy adott önkormányzat mellett működnek, a Kovászna Megye Gazdasági Fejlődését Segítő Stratégiai Együttműködési Megállapodás (Protocol de colaborare strategică pentru sprijinirea dezvoltării economice a județului Covasna) előírásai szerint, és feladatkörük az adott önkormányzat fele gazdasági javaslatokat előterjeszteni illetve az adott önkormányzat gazdasági vonatkozású döntéseit szakmailag alátámasztott ajánlások formájában előbírálni, így segítvén elő a politikai és gazdasági szempontok hatásosabb ütköztetését a térség számára előnyős és átlátható döntések meghozatalának érdekében.

  1. Protocol de colaborare strategică pentru sprijinirea dezvoltării economice a județului Covasna
  2. Procedura de lucru în cadrul Consiliului Consultativ al Oamenilor de Afaceri
  3. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe nr.167/2020 privind aprobarea protocolului de colaborare
  4. Protocol de colaborare pentru dezvoltarea economică a Municipiului Sf.Gheorghe
  5. Declarație privind acceptarea calității de membru
  6. Declarație reprezentant desemnat
  7. Componența Consiliului Consultativ din Sfântu Gheorghe

Coordonarea Consiliilor Consultative ale Oamenilor de Afaceri este asigurată de:

Camera de Comerț și Industrie Covasna

Asociația IT PLUS

Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna