Consiliul Consultativ al Oamenilor de Afaceri din Sfântu Gheorghe

11 iunie 2020

[RO] Consiliile Consultative ale Oamenilor de Afaceri sunt organisme fără personalitate juridică, apolitice, constituite conform procedurilor prevăzute în Protocolul de colaborare strategică pentru sprijinirea dezvoltării economice a județului Covasna, care au drept scop inițierea unor propuneri cu impact asupra mediului economic din raza teritorială a autorității publice locale pe lângă care s-au înființat,  precum și emiterea unor opinii cu privire la acele inițiative cu impact economic, a căror reglementare sau avizare depinde de organele de reglementare și/sau conducere a autorității publice locale de pe lângă care s-au înființat. 


[HU] A vállalkozói konzultatív tanácsok olyan, jogi személyiséggel nem rendelkező, politikailag független csoportok, amelyek egy adott önkormányzat mellett működnek, a Kovászna Megye Gazdasági Fejlődését Segítő Stratégiai Együttműködési Megállapodás (Protocol de colaborare strategică pentru sprijinirea dezvoltării economice a județului Covasna) előírásai szerint, és feladatkörük az adott önkormányzat fele gazdasági javaslatokat előterjeszteni illetve az adott önkormányzat gazdasági vonatkozású döntéseit szakmailag alátámasztott ajánlások formájában előbírálni, így segítvén elő a politikai és gazdasági szempontok hatásosabb ütköztetését a térség számára előnyős és átlátható döntések meghozatalának érdekében.

  1. Protocol de colaborare strategică pentru sprijinirea dezvoltării economice a județului Covasna
  2. Procedura de lucru în cadrul Consiliului Consultativ al Oamenilor de Afaceri
  3. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe nr.167/2020 privind aprobarea protocolului de colaborare
  4. Protocol de colaborare pentru dezvoltarea economică a Municipiului Sf.Gheorghe
  5. Declarație privind acceptarea calității de membru
  6. Declarație reprezentant desemnat
  7. Componența Consiliului Consultativ din Sfântu Gheorghe
  8. Decizia nr.2 al Consiliului Director

Coordonarea Consiliilor Consultative ale Oamenilor de Afaceri este asigurată de:

Camera de Comerț și Industrie Covasna

Asociația IT PLUS

Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna