Contribuția la pensii în 2018: Cine datorează CAS, cine o plătește și când

16 ianuarie 2018

Prima zi a anului 2018 a adus o reorganizare a contribuțiilor sociale obligatorii pe care angajatorii trebuie să le achite pentru propriii salariați. În acest context, redacția noastră vă prezintă succint, pentru fiecare contribuție în parte, exact cine le datorează, cine le plătește efectiv, la ce termene și în ce condiții. Contribuția la pensii (sau CAS, pe scurt) este prima despre care scriem, urmând să prezentăm ulterior contribuția la sănătate și contribuția asiguratorie pentru muncă.

Contribuția la pensii este una dintre cele trei contribuții sociale rămase în legislație începând cu data de 1 ianuarie 2018. Aceasta este datorată, în principal, pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, așa cum reiese din prevederile Codului fiscal.

Cotele de CAS valabile în anul 2018 sunt următoarele:

  • 25% - cotă datorată exclusiv de salariat;
  • 4% - cotă suplimentară datorată exclusiv de angajator, dacă este vorba de condiții deosebite de muncă;
  • 8% - cotă suplimentară datorată exclusiv de angajator, dacă este vorba de condiții speciale de muncă.

Cu alte cuvinte, în mod normal trebuie achitat la CAS 25%, însă în cazul condițiilor mai dificile de muncă se adaugă 4% sau 8%, ajungându-se la un total de 29% sau de 33%. Aceste cote de contribuții erau stabilite altfel până la 31 decembrie 2017, detalii în acest sens fiind aici.

„Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și în alte state, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte”, scrie în Codul fiscal.

Baza lunară de calcul include, printre altele, veniturile din salarii (în bani și/sau în natură), sumele reprezentând participarea salariaților la profit sau indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, în afară de cheltuielile de transport și cazare, acordate în perioada delegării/detașării.

„Pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunară de calcul pentru contribuția de asigurări sociale o reprezintă suma câștigurilor brute (...), realizate de persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuția, pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă”, dispune actul normativ.

Declararea și plata se fac lunar sau trimestrial

Chiar dacă salariații datorează în exclusivitate CAS, obligația de a declara, a calcula, a reține și a achita la stat contribuția la pensii rămâne în continuare la angajatori.

În acest sens, prevederile Codului fiscal sunt cât se poate de clare: „persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligația de a calcula și de a reține la sursă contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor”.

Declararea CAS se face lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, prin intermediul „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (formularul 112), termenul fiind și cel de plată efectivă a contribuției. Momentan, acest formular fiscal încă n-a fost actualizat astfel încât să reflecte reorganizarea contribuțiilor sociale obligatorii.

Prin excepție, formularul 112 poate fi depus, de către anumiți angajatori, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului. Mai precis, depunerea trimestrială constă în completarea și depunerea a trei declarații 112, câte una pentru fiecare lună din trimestru. Tot prin excepție, plata CAS se poate face și ea trimestrial.

De precizat că plata noii CAS se va face pentru prima oară în februarie 2018, pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2018. În ianuarie 2018, angajatorii achită tot vechea CAS, pentru veniturile aferente lunii decembrie 2017.

Declarația 112 se depune online, cu ajutorul portalului e-România. Contribuția la pensii se achită, potrivit Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire”.

Important! În cazul salariaților part time sau cu plata în acord, CAS datorată se achită în continuare la nivelul salariului minim brut în vigoare (1.900 de lei). Regula nu se aplică dacă persoanele în cauză au mai multe contracte part time și câștigă lunar, în total, cel puțin 1.900 de lei brut.


Concluzii

  • Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, CAS este datorată (în principiu) exclusiv de salariat, însă este plătită efectiv tot de angajator.
  • Angajatorul datorează și el o cotă suplimentară de CAS dacă are salariați care lucrează în condiții speciale sau deosebite.
  • Prima declarare și plată a noii CAS se face în luna februarie 2018, adică pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Sursa: AvocatNet.ro