CURS ARHIVAR - Cod COR: 441501, începând din 3 martie 2018

16 ianuarie 2018

 

Camera de Comerţ şi Industrie Covasna, în colaborare cu S.C. Candle Business S.R.L.- furnizor autorizat de formare profesională -, organizează un

 

CURS ARHIVAR - Cod COR: 441501

 

pentru pregătirea personalului desemnat cu activităţile de arhivare a documentelor la creatorii şi deţinătorii de documente – instituţii publice, societăţi comerciale, alte entităţi.

 • Locul de desfăşurare: sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna (Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr. 17)
 • Data de începere: 3 martie 2018
 • Durata cursului: 120 ore
 • Pregătire minimă necesară: studii medii, cu diplomă de bacalaureat
 • Program de desfăşurare: 3, 10, 17, 24, 31 martie 2018
 • Lectorii: specialişti din cadrul Arhivelor Naţionale Serviciul Judeţean Harghita
 • Cursurile se țin în limba română.

După absolvirea cursului se eliberează un Certificat de absolvire, avizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire este recunoscut în România şi în Ţările Uniunii Europene.

Competenţele profesionale pe care le veţi dobândi în urma participării la acest curs sunt:

1. Cunoaşterea întocmirii nomenclatorului arhivistic şi înaintarea către Arhivele Naţionale

2. Gestionarea fondului documentar

3. Prelucrarea documentelor

4. Utilizarea informaţiilor din documente

5. Asigurarea condiţiilor de conservare a documentelor din depozit.

Conform prevederilor art. 31 alin (2) din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată şi a informaţiilor publicate pe site-ul Arhivelor Naţionale: www.arhivelenationale.ro, secţiunea Asistenţă de specialitate / Documentele necesare pentru avizarea personalului desemnat cu activitatea de arhivă,Avizele se vor elibera numai pentru persoanele care dețin certificate în calificarea de arhivar”.

Cererea de înscriere puteți descărca aici.

Suntem prezenţi şi pe e-licitatie/SEAP: CURS ARHIVAR, CPV 80511000-9

Mai multe informații și înregistrare: 0755 085 842, ccicov@ccicov.com

Persoana de contact: Incze Eszter

 

 

 

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Candle Business Kft – szakmai képzések engedélyezett szolgáltatójaként – ezúton szeretné meghívni Önöket egy

 

AKKREDITÁLT LEVÉLTÁROS TANFOLYAMRA
(CURS ARHIVAR, Cod COR: 441501)

 • A tanfolyam célja: Mindazon gyakorlati tudnivalók és ismeretek bemutatása és elsajátítása, melyek az iratok szakszerű kezelését, nyilvántartását, gyors visszakeresését, irattározását, selejtezését és levéltárba adását segítik elő, úgy az állami intézményeknél, mint a vállalatoknál és más szervezeteknél.
 • A képzés helyszíne: Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Sepsiszentgyörgy, Olt utca, 17-es szám)
 • A képzés várható kezdési időpontja: 2018. március 3.
 • A képzés óraszáma: 120 óra
 • A jelentkezés feltétele: érettségi diploma
 • Képzési napok: 2018. március 3, 10, 17, 24, 31 (9 órai kezdéssel)
 • Előadók: a Nemzeti Levéltár Hargita Megyei Szolgálatának szakemberei
 • A képzés román nyelven zajlik (kérdések magyar nyelven törtenő megválaszolása lehetséges).

A tanfolyam végével, a résztvevők, záróvizsga alapján, a MunkaügyiMinisztérium és az Oktatási Minisztérium által kiadott képesítést igazoló Bizonyítványt (Certificat de absolvire) kapnak, valamint a megszerzett készségeket leíró kiegészítőt (Supliment descriptiv), amely érvényes úgy Romániában, mint az egész Európai Únió területén.

Az Országos Levéltárról szóló 16/1996 törvény 31 (2) bekezdése, valamint a Nemzeti Levéltár honlapján közzétett információk alapján: www.arhivelenationale.ro, secţiunea Asistenţă de specialitate / Documentele necesare pentru avizarea personalului desemnat cu activitatea de arhivă, a Nemzeti Levéltár CSAK a levéltáros képesítést igazoló bizonyítvánnyal (Certificat de absolvire) rendelkező személyeknek ad AVIZ-t.

Megtalálnak bennünket a SEAP-on is: e-licitatie/SEAP: CURS ARHIVAR, CPV 80511000-9.

Bővebb információk és jelentkezés 0755 085 842, ccicov@ccicov.com

Kapcsolattartó személy: Incze Eszter