Curs 'Protecția datelor cu caracter personal” la Camera de Comerț și Industrie Covasna! - 2-3 iulie 2018

12 iunie 2018

Avem deosebita plăcere de a Vă invita să participați la cursul cu tema

”PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”

conform cerințelor Regulamentului general privind protecția datelor GDPR 679/2016


Cursul se va desfășura la sediul Camerei de Comerț și Industrie Covasna (Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr.17), în perioada 2-3 iulie 2018, începând cu orele 10:00.

Acest curs de protecție a datelor este conceput pentru a ajuta instituțiile de stat, companiile și persoanele fizice (specialiști sau antreprenori) să înțeleagă cum își pot îmbunătăți standardul de securitate a datelor.

Cursul are la bază prevederile esențiale din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), precum și numeroase exemple aplicate. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului a devenit obligatoriu în toate țările UE începând cu luna mai 2018.

În acest context, cursul nostru vă oferă posibilitatea de a vă minimiza costurile aferente aplicării Regulamentului 679/2016 prin instruirea unei persoane din cadrul organizației Dvs. și transferarea către aceasta a cunoștințelor de specialitate necesare numirii în poziția de responsabil cu protecția datelor.

Începând cu luna mai 2018, noțiunea de ”date personale” a fost extinsă, iar noul sens se referă la orice informație legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (prin nume, CNP, date cu privire la locație, sau identificatori electronici de genul IP, adresa de mail, username, cookies, IMEI, număr de telefon). Ca o consecință directă, GDPR se va aplica oricărei entități care își desfășoară activitatea sau face afaceri cu clienți din interiorul Uniunii Europene și va avea un impact substanțial asupra manierei de a derula afaceri de acum încolo.

Cursul este structurat pe 2 module, fiecare având durată de o zi, astfel:

Modulul 1: GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor) - Baze

Acest modul explică ce este Regulamentul general privind protecția datelor și prezintă principalele implicații.

Beneficiu: Obțineți o introducere cuprinzătoare a GDPR și o înțelegere practică a cerințelor și implicațiilor GDPR pentru organizații.

Durată: 1 zi (6 ore + pauze de cafea)

Modulul 2: Gestionarea situațiilor legate de protecția datelor și studii de caz

Acest modul explică o serie de recomandări ale CE privind gestionarea diverselor situații în materie de protecție a datelor personale și tratează o serie de situații practice din țări cu experiență vastă în domeniul protecției datelor și din sectoare de business unde datele personale reprezintă o componență cheie a afacerii.

Beneficiu: Obțineți o imagine punctuală a diverselor situații și implicații legate de colectarea, procesarea, stocarea și transferul datelor cu caracter personal, precum și asupra recomandărilor formulate de grupul de lucru de pe lângă Comisia Europeană pe acest subiect. Totodată, obțineți o imagine asupra unor situații din viața reală, petrecute în țâri cu tradiție în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și asupra soluționării acestor situații.

Durata: 1 zi (6 ore + pauze de cafea)

Tematica abordată:

 • Cadrul general de aplicare al Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR)
 • Desemnarea responsabilului cu protecția datelor
 • Poziția și sarcinile responsabilului cu protecția datelor
 • Condițiile de legalitate pentru procesarea datelor cu caracter personal
 • Principii privind procesarea datelor cu caracter personal
 • Drepturile persoanei vizate
 • Operatorul datelor cu caracter personal și persoana împuternicită de operator
 • Securitatea datelor cu caracter personal
 • Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă
 • Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale
 • Reguli corporatiste obligatorii
 • Autoritatea de supraveghere
 • Sancțiuni și dreptul la despăgubire a persoanei vizate
 • Studii de caz și bune practici

Formator: Dr. Valentin Militaru, este deținătorul unei diplome de doctor în Cibernetică, la Academia de Studii Economice din București, cu specializare în data mining și inteligență artificială aplicate pe piețele financiare; 20 de ani de experiență în consultanță de business și o bună cunoaștere a mediului de afaceri în două mandate succesive (8 ani) în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie București.

Costul cursului: 1000 Iei/pers + TVA

Având în vedere că locurile sunt limitate, vă rugăm să confirmați participarea dvs. până cel târziu 28.06.2018 la adresa de e-mail ccicov@ccicov.com (numele persoanei participante, număr de telefon și datele de facturare a firmei/instituției).

Persoana de contact: Incze Eszter, tel: 0755 085 842