Documente necesare pentru înscriere în proiect

11 iulie 2018

Aici puteți decărca formularele de înscriere:

Aceste documente vor fi descărcate, vor fi completate, și se vor depune în original la sediul Camerei de Comerț și Industrie Covasna din Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr.17 sau prin poștă/curierat.

Toți vor depune în copie simplă, pe care se va menționa textul "Conform cu originalul" și se va semna de către aplicant:

  • Copie după C.I/B.I, sau după reședința actuală
  • Copie după certificat de naștere
  • Copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul)
  • Copie după ultima diplomă de studii

În original vor fi depuse următoarele documente, în funcție de situația aplicantului:

  • Adeverință de student, în original (unde este cazul)
  • Adeverință de la locul de muncă / Decizie pentru femei aflate în concediu pentru creșterea copilului (unde este cazul)
  • Declarație/acte justificative – angajat pe cont propriu

Documentele vor fi depuse la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna, Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr.17. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin tel. 0755-085 840, 0755-085 842, 0755-085 839 mail: ccicov@ccicov.com