HG 301 / 2012 - o povară financiară și administrativă suplimentară pentru microîntreprinderi și IMM-uri

21 iunie 2017

În conformitate cu prevederile HG nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, începând cu data de 01.07.2017 unitățile prevăzute la  art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 (adică ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu) trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de lege, completate cu măsuri procedurale. Adoptarea măsurilor de securitate se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică.

În opinia Camerei de Comerț și Industrie Covasna această prevedere este o povară financiară și administrativă suplimentară pentru microîntreprinderi și IMM-uri. Legea, în forma actuală este general valabilă pentru toate entitățile care dețin bunuri ori valori (deci pentru toată lumea), și împovărează inutil micile afaceri care vor plăti sute de lei pentru o analiză de risc care să constate că nu există risc.

Pentru rezolvarea situației ne-am adresat grupurilor parlamentare din cadrul Parlamentului României pentru a fi luate măsuri urgente (dat fiind termenul scurt până la intrarea în vigoare a legii) pentru a corecta legea în așa fel încât obligativitatea analizei de risc să fie valabilă numai pentru entități care au un anumit nivel al cifrei de afaceri, al valorii patrimoniului și de asemenea să țină cont și de natura activității.