Protocol de colaborare între Camera de Comerț și Industrie Covasna și Camera de Comerț al Regiunii Autonome Voivodina (Serbia)

26 august 2019

Delegația condusă de președintele Camerei de Comerț și Industrie din Voivodina, domnul Bosko Vucurevic, a efectuat o vizită la Camera de Comerț și Industrie Covasna în data de 14 august 2019.

Din partea Camerei de Comerț și Industrie Covasna la întâlnire a participat domnul Edler András-György, președintele Camerei de Comerț și Industrie Covasna, precum și domnul Bihari Béla, președintele secțiunii IT din cadrul camerei.

În prima parte a întâlnirii s-au prezentat informații referitoare la economia Regiunii Autonome Voivodina și a Republicii Serbia, precum și informații economice cu privire la județul Covasna.

În a doua partea a întâlnirii s-au abordat subiecte legate de domeniile IT, agricultură și metalurgie.

Întâlnirea la sediul camerei a fost prilej și pentru semnarea unui protocol de colaborare între cele două camere, protocol ce va facilita schimbul reciproc de informații și asistență reciprocă acordată membrilor celor două camere, precum și colaborarea în organizarea diverselor evenimente cum ar fi târguri, expoziții, simpozioane, forumuri, conferințe, seminarii.