Seminar interactiv cu Răpcencu Cristian - Noutăți legislative privind Codul Fiscal și Codul Muncii 2018

14 martie 2018

I N V I T A Ţ I E

 

Camera de Comerț și Industrie Covasna în colaborare cu

S.C. Candle Business S.R.L în calitate de furnizor autorizat de formare profesională,

Vă invită la un

SEMINAR INTERACTIV

cu tema

NOUTĂŢILE LEGISLATIVE PRIVIND

CODUL FISCAL

Declarație unică + Noul plafon TVA + Alte noutăți fiscale

- NOU! Trecerea de la micro la impozit pe profit prin opțiune începând cu 1 aprilie 2018 -

- OUG 25/2018 + OUG 18-2018 + Legea 72/2018 -

ȘI CODUL MUNCII 2018

ce va avea loc la data de

19 aprilie 2018, între orele 9:00-16:30

Invitați speciali:

LECTOR UNIV. DR. RĂPCENCU CRISTIAN - București

specialist de TOP în fiscalitate, Lector la ASE București

VIORICA ISTINE

specialist în Legislaţia Muncii – Jurist/Inspector de muncă în cadrul ITM Harghita

Suntem prezenți și pe SEAP: SEMINAR FISCALITATE SI REVISAL, COD CPV: 80511000-9

 

Locul de desfăşurare: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE COVASNA

Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr.17, jud. Covasna

 

Tematica seminarului este următoarea:

 

 1. Declaraţia unică privind impozitul pe venit – OUG 18/2018
 • depunerea Declaraţiei unice pentru anul 2017 până la 15 iulie 2018
 • categoriile de venituri pentru care se depune Declaraţia unică
 • condiţionarea depunerii Declaraţiei unice pentru anul 2018 în funcţie de veniturile estimate
 • care sunt contribuţiile şi cota de impozitare aplicabile drepturilor de autor
 • aspecte cu privire la calculul CAS în cazul veniturilor obţinute
 • se datorează CASS pentru veniturile din dividende???
 • acordarea unor bonificaţii pentru depunerea Declaraţiei on-line şi pentru plata anticipată a impozitelor aferente
 • introducerea unui termen de plată unic pentru impozitul pe venit şi contribuţii şi renunţarea la plăţile anticipate trimestriale
 • reintroducerea reţinerii la sursă a CASS în cazul veniturilor din arendă
 • noi reguli cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile
 • alte modificări importante aduse Codului fiscal.

 

 1. Noul plafon pentru TVA de la 1 aprilie 2018 (300.000 lei) – Legea 72/2018
 • introducerea unui plafon majorat pentru înregistrarea în scopuri de TVA
 • dispoziţii tranzitorii aplicabile celor care depăşesc vechiul plafon de 220.000 lei dar se încadrează sub noul plafon de 300.000 lei
 • posibilitatea de a solicita renunţarea la codul de TVA în anumite condiţii
 • exemple cu privire la aplicarea noului plafon de 300.000 lei.

 

 1. Alte noutăţi fiscale
 • deducerea limitată a pierderii în cazul creanţelor cesionate
 • noi prevederi referitoare la serviciile medicale sub formă de abonament
 • introducerea unor metode indirecte de stabilire a veniturilor în cazul
 • persoanelor fizice
 • stabilirea CASS în cazul persoanelor ca urmare desfășurării activității de creare de programe pentru calculator (OUG 3/2018)
 • aspecte cu privire la inventariere şi la întocmirea situaţiilor financiare anuale.

 

 1. Impozitul pe profit
 • Aspecte generale privind impozitul pe profit
 • Impozit pe profit vs Impozit specific (Legea 170/2016)
 • Posibilitatea de a utiliza un an fiscal diferit de anul calendaristic
 • Noi reguli în cazul inactivilor care sunt reactivaţi
 • Exemple practice privind scutirea de impozit a profitului reinvestit
 • Deduceri fiscale pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
 • Tratamentul cheltuielilor de protocol şi sponsorizare
 • Tratamentul fiscal aferent pierderilor din creanţele neîncasate
 • Venituri impozabile şi neimpozabile
 • Regimul contabil şi fiscal aferent minusurilor din gestiune
 • Tratamentul contabil şi fiscal aferent reevaluării terenurilor şi clădirilor
 • Prezentarea cheltuielilor sociale şi tratamentul voucherelor de vacanţă
 • Regimul fiscal aferent cheltuielilor cu dobânda şi diferenţelor de curs
 • Regimul cheltuielilor efectuate cu schemele de pensii facultative şi cu primele de asigurare voluntară de sănătate
 • Limitarea la deducere a cheltuielilor cu autoturismele
 • Recuperarea pierderii fiscale
 • Aspecte privind declararea şi plata impozitului pe profit
 • Alte aspecte utile privind impozitul pe profit

 

 1. Aspecte cu privire la închiderea exerciţiului financiar 2017
 • tratamentul plusurilor şi minusurilor din gestiune
 • tratamentul contabil şi fiscal în cazul reevaluării clădirilor şi terenurilor
 • alte informaţii utile necesare închiderii exerciţiului financiar 2017

 

 1. Split TVA – modificare majoră a regulilor din domeniu
 • care sunt entităţile obligate să îşi deschidă un cont special de TVA
 • facilităţile fiscale aplicabile celor care optează pentru Split TVA
 • categoriile de operaţiuni pentru care se aplică aceste reguli
 • procedura în cazul plăţii parţiale a unor facturi
 • cum trebuie procedat în cazul încasărilor/plăților efectuate cu numerar, card bancar sau substitute de numerar
 • contravenţiile prevăzute pentru nerespectarea regulilor
 • alte modificări esenţiale privind introducerea acestui sistem

 

 1. Modificarea Codului fiscal 2018OUG 79/2017 şi OUG 3/2018
 • modificarea cotelor contribuţiilor sociale
 • introducerea contribuţiei asiguratorii pentru muncă
 • reducerea impozitului pe venit
 • impactul modificării cotelor contribuţiilor în cazul programatorilor IT
 • majorarea sumelor aferente deducerii personale lunare
 • impozitarea veniturilor din activităţi independente
 • care sunt contribuţiile şi cota de impozitare aplicabile drepturilor de autor
 • majorarea plafonului în cazul microîntreprinderilor la 1.000.000 euro
 • modificarea definiţiei microîntreprinderilor
 • noi reguli cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile
 • alte modificări importante aduse Codului fiscal.

 

 1. Modificări Revisal aduse de HG 905/2017 privind Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, care înlocuieşte HG 500/2011
 • Noile termene de raportare privind: Încheierea/modificarea/încetarea contractelor individuale de muncă
 • Prezentarea ultimei versiuni a programului REVISAL - versiunea 606

 

(Știați că?: Completarea registrului cu date eronate sau incomplete, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei)?

 

 1. Prezentarea noutăţilor legislative privind modificările apărute în Codul Muncii, respectiv impactul modificărilor aduse de O.U.G. nr. 53/2017, cu referire detaliată la:

 

 • Programul de lucru: Condica de prezenţă / Evidenţa orelor de lucru prestate zilnic în funcţie de tipul programului de lucru
 • Încheierea contractelor individuale de muncă
 • Întocmirea documentelor şi declararea lor în Revisal
 • Sancţiunile contravenţionale şi termenul de prescripţie ale acestora
 • Impactul Deciziei CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 759 din 23 noiembrie 2017

 

(Știați că?: Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariailor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată)?

 

 1. Prevederile OUG 79/2017
 • Trecerea contribuțiilor în sarcina salariaților - probleme şi excepţiile în cazul contractelor de muncă cu timp parţial

 

 1. Ce prevede Legea dialogului social 62/2011- modificată?
 • Cine are obligaţia încheierii unui Contract Colectiv de Muncă? Termenele!
 • Ce obligații au cei care au deja încheiate Contracte Colective de Muncă?

 

(Ştiaţi că?: Refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei)?

 

 1. Ce prevede Legea zilierilor nr. 52/2011- modificată?
 • Cine poate angaja zilieri? Termenele!
 • Ce obligații au cei care au angajat zilieri?

 

(Știați că?: Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei)

 

 1. Ce prevede Legea voluntariatului nr. 78/2014- modificată?

 

Fiind un seminar interactiv, veţi avea ocazia să adresaţi întrebările Dvs. unor specialişti de Top în fiscalitate și dreptul muncii şi, desigur, să primiţi răspunsuri profesioniste din cea mai autorizată sursă.

 

 • Taxa de participare: 330 RON/pers.

 

Locurile sunt limitate!

 

Seminarul se va desfăşura după următorul program:

 

8:20 – 8:55 Primirea invitaţilor

9:00 – 11:00 Sesiunea I: Prezentarea noutăţilor legislative privind Codul Fiscal

11:00 – 11:30 Pauză de cafea, sandvici, apă

11:30 – 13:40 Sesiunea II: Prezentarea noutăţilor legislative privind Codul Fiscal

Întrebări și răspunsuri

13:40 – 14:00 Pauză de cafea, apă

14:00 – 16:30 Sesiunea III: Prezentarea noutăţilor legislative privind Codul Muncii

Întrebări și răspunsuri

 

Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0755 085 842, sau la adresa de e-mail ccicov@ccicov.com, unde aşteptăm şi Cererile de înscriere completate, până la data de 16 aprilie 2018.

 

Dacă aveţi deja întrebări formulate, Vă rugăm să ne trimiteţi împreună cu cererea de înscriere la această adresă de e-mail. Vă mulţumim!