Seminar interactiv: MODIFICĂRILE APĂRUTE ÎN CODUL MUNCII – REVISAL 2017-2018, 12 februarie 2018

19 ianuarie 2018

I N V I T A Ţ I E

 

Camera de Comerț și Industrie Covasna în colaborare cu
SC Candle Business SRL ,în calitate de furnizor autorizat de formare profesională,
a organizat un
SEMINAR INTERACTIV
cu tema
MODIFICĂRILE APĂRUTE ÎN
CODUL MUNCII – REVISAL 2017-2018

ce a avut loc la data de
12 februarie 2018, între orele 9:00-14:00.

Invitați speciali:
specialişti de Top în Legislaţia Muncii, din cadrul ITM Harghita

Suntem prezenți și pe SEAP: SEMINAR REVISAL, COD CPV: 80511000-9


Tematica seminarului:

1. Modificări Revisal aduse de HG 905/2017 privind Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, care înlocuieşte HG 500/2011 – TERMENELE!

2. Prezentarea noutăţilor legislative privind modificările apărute în Codul Muncii, respectiv impactul modificărilor aduse de O.U.G. nr. 53/2017 asupra Revisal, cu referire detaliată la:

  • Noile termene de raportare
  • Sancţiunile contravenţionale şi termenele de prescripţie ale acestora în cazul nerespectării termenelor de declarare în REVISAL
  • Programul de lucru: Condica de prezenţă/Evidenţa orelor de lucru prestate zilnic în funcţie de tipul programului de lucru
  • Încheierea/modificarea/încetarea contractelor individuale de muncă
  • Întocmirea documentelor şi declararea lor în Revisal
  • Impactul Deciziei CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 814 din 24 noiembrie 2017


(Știați că?: Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată)

3. Prevederile OUG 79/2017
- Trecerea contribuțiilor în sarcina salariaților

4. Ce prevede Legea dialogului social 62/2011- modificată?
- Cine are obligația încheierii unui Contract Colectiv de Muncă? Termenele!
- Ce obligații au cei care au deja încheiate Contracte Colective de Muncă?

(Știați că?: Refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei si 10.000 lei)

5. Prezentarea noului program REVISAL

6. Diferența dintre Revisal privat și Revisal public

(Știați că?: Completarea registrului privat/public cu date eronate sau incomplete, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei)

7. Ce prevede Legea zilierilor nr. 52/2011- modificată?
- Cine poate angaja zilieri? Termenele!
- Ce obligații au cei care au angajat zilieri?

(Știați că?: Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei)


Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0755 085 842 sau la adresa de e-mail ccicov@ccicov.com.