Anunț important pentru PFA și ÎI

08 ianuarie 2019

Persoanele fizice autorizate (PFA) care în obiectul de activitate au peste 5 clase de activități prevăzute de Codul CAEN şi întreprinderile individuale (II) care au peste 10 clase de activități prevăzute de codul CAEN au obligația ca până în data de 17 ianuarie 2019 să înregistreze menţiuni referitoare la reducerea numărului de activități, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

După această dată, Oficiul Registrului Comerţului va radia din oficiu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de legislaţia în vigoare.

Lista persoanelor fizice autorizate şi a întreprinderilor individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate este publicată pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului și cuprinde din județul Covasna 272 de PFA-uri și 79 ÎI.

Aici puteți consulta lista PFA-urilor și ÎI-lor afectate de prevederile legii.

Camera de Comerț și Industrie Covasna prin Departamentul Juridic vine în sprijinul persoanelor fizice în cauză prin consultanță (suspendare / închidere activitate, recodificare activitate) și/sau intermedierea relației cu Oficiul Registrului Comerţului - tel. 0267-351677, e-mail: juridic@ccicov.com.

 

Departamentul juridic al Camerei de Comerț și Industrie Covasna oferă consultanță juridică gratuită privind procedura de înființare a unei societăți comerciale sau de obținere a autorizației de funcționare pentru persoanele fizice autorizate. Departamentului juridic oferă, contra cost, înființări și modificări de societăți comerciale, cu toate procedurile administrative aferente.

 

Serviciile oferite de Departamentul juridic:

a). redactări de documente

  • redactare acte constitutive;
  • redactare acte adiționale la actul constitutiv;
  • redactare și arhivare acte constitutitve actualizate;
  • redactare contract de comodat sau de închiriere pentru sediu/puncte de lucru.

b). îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului:

  • cerere rezervare nume;
  • cerere înmatriculare PF/PJ;
  • cerere modificări PF/PJ;
  • alte documente.

c). depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a documentelor în vederea înregistrării în registrul comerţului.

 

Informatii suplimentare se pot obține la sediul Camerei de Comerț și Industrie Covasna din Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr.17 sau la tel. 0267-351677, e-mail: juridic@ccicov.com,