Demarează-ți propria afacere! Invităm studenții să se înscrie în Proiectul Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți – AIS

03 februarie 2022

Formular de înscriere

 

 


 

Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS

ID:141067

 

Camera de Comerț și Industrie a României, împreună cu partenerii săi de proiect Camera de Comerț și Industrie Covasna, Universitatea Sapientia și cu OTP Consulting Romania, implementează, începând cu luna ianuarie 2022, proiectul „Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067.

Proiectul vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 343 de studenți și crearea a 20 de afaceri, prin:

 • măsuri de promovare a culturii antreprenoriale;
 • sesiuni gratuite de formare antreprenorială;
 • acordarea de 20 subvenții nerambursabile, cu o valoare maximă de 100.000 euro.

Proiectul se adresează studenților înmatriculați minim în Anul II studii licență, masteranzilor și doctoranzilor, care intenționează să își deschidă o afacere în mediul urban / rural într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Centru, Nord-Vest, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Sud-Est).

Studenții implicați în cadrul proiectului vor beneficia de următoarele:

 1. Sesiuni de informare și sprijin personalizat în vederea înscrierii în cadrul proiectului.
 1. Îmbunătățirea nivelului de Competențe antreprenoriale, prin realizarea unui curs de 40 de ore, finalizat cu o diplomă de absolvire recunoscută la nivel național.
 1. Accesarea unei finanțări / subvenții nerambursabile cu o valoare între 40.000 euro și 100.000 euro, în vederea implementării planului de afaceri. În cadrul concursului de selecție planuri de afaceri, vor fi finanțate:
 • 6 planuri de afaceri cu valoarea maximă de 40.000 euro;
 • 7 planuri de afaceri cu valoarea maximă de 60.000 euro;
 • 3 planuri de afaceri cu valoarea maximă de 80.000 euro;
 • 4 planuri de afaceri cu valoarea maximă de 100.000 euro.

! În cadrul proiectului vor fi selectate 20 de planuri de afaceri.

 1. Sesiuni personalizate de mentorat și consultanță privind îmbunătățirea planului de afaceri.
 1. Realizarea unor activități tip întreprindere simulată și a unui stagiu de practică de 40 de ore într-o întreprindere cu domeniul economic similar celui propus prin planul de afaceri selectat.

 

Notă: Participantul interesat (student / masterand / doctorand) nu trebuie să mai fi beneficiat de sprijin similar în niciun alt proiect cofinanțat din Fondul Social European. Participantul interesat trebuie să demonstreze un statut compatibil cu cerințele proiectului privind apartenența la categoria de grup țintă (nivel studii, domiciliu / reședință, domeniul viitoarei afaceri, etc).

Proiectul „Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6. „Educație și competențe”, Obiectiv specific 6.13, Apel Innotech Student.

Formular de înscriere

Aici găsiți toate formularele și regulamentele proiectului 'Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți – AIS”, ID 141067


Dosarele pentru concurs vor fi depuse online, în format electronic și/sau în format fizic la parteneri.

Dosarul întreg în format scanat se depune în format electronic. Anexa 2 –Buget și previziuni financiare vor fi transmise și în format editabil, prin email.

Adresa de e-mail unde se depun apliactiile este: pocu141067@gmail.com