Aici găsiți toate formularele și regulamentele proiectului 'Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți – AIS”, ID 141067

31 martie 2022

Aici puteți descărca formularele pentru înscrieri în proiect și la cursul de "Studii antreprenoriale"

Metodologia de selecție și înscriere a grupului țintă în vederea participării în cadrul proiectului „Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067

Anexa 1 - Fișă de informare participanți

Anexa 2 - Formular 1 - Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

Anexa 3 - Formular 2Cerere participare proiect

Anexa 4 - Formular 3 - Acord GDPR

Anexa 5 - Formular 4Declarație pe propria răspundere privind dubla finanțare

Anexa 6 - Declarație acces internet

Anexa 7 - Opis dosar de înscriere

Anexa 8 - Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020

Anexa 9 - Centralizator participanți sesiuni de informare

Anexa 10 - Adresă de informare selecție participanți în cadrul proiectului 

Anexa 11 - Fișă de evaluare GT

Formular de preînscriere în cadrul proiectului „Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți – AIS”, ID 141067

 


 

Mai jos puteți vizualiza și descărca toate documentele Concursului planurilor de afaceri:

Regulamentul de concurs al planurilor de afaceri

Anexa 1 - Plan de afaceri - formular

Anexa 2 - Model Buget Plan de afaceri

Anexa 3 - Declarație de angajament

Anexa 4 - Formularul 3 - Acord GDPR

Anexa 5 - Grila de evaluare - Faza A

Anexa 6 - Grila de evaluare - Faza B

Anexa 7 - Model de contestație

Anexa 8 - Lista cheltuieli eligibile

Anexa 10 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 11 - Contractul de subvenție - model din Ghidul solicitantului


A INCEPUT DEPUNEREA PLANURILOR DE AFACERI !

 

Acestea se pot depune pe adresa de email pocu141067@gmail.com până la data de 18 aprilie, orele 16:00. ‼

La nivelul proiectului Antreprenoriat Inovativ pentru Studenți - AIS”, ID 141067 toate cele 20 de IMM-uri create în urma concursului planurilor de afaceri vor activa într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate prin SNC

✔ turism,
✔ eco turism,
✔ textile și pielărie,
✔ lemn și mobilă,
✔ construcții,
✔ industrii creative,
✔ industria auto,
✔ tehnologia informației și comunicațiilor,
✔ procesarea alimentelor și băuturilor,
✔ sănătate și produse farmaceutice,
✔ energie și management de mediu,
✔ bioeconomie

 

și / sau într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate prin SNCDI

✔ bioeconomie,
✔ tehnologii informaționale și de comunicații,
✔ spațiu și securitate,
✔ energie, mediu și schimbări climatice,
✔ eco-nano-tehnologii și materiale avansate,
✔ sănătate.

Dosarele pentru concurs vor fi depuse online, în format electronic și/sau în format fizic la parteneri.

Dosarul întreg în format scanat se depune în format electronic. Anexa 2 –Buget și previziuni financiare vor fi transmise și în format editabil, prin email.

Adresa de e-mail unde se depun apliactiile este: pocu141067@gmail.com