Calendarul fiscal al lunii decembrie: ATENȚIE - Termen de depunere a declarațiilor din nou devansat

03 decembrie 2018

Sǎrbǎtorile de iarnǎ sunt prilej de liniște si fructificare a timpului personal, așadar luna decembrie va fi mai compactǎ în ceea ce privește declarațiile fiscale.

Ca în fiecare an, termenul de depunere a declarațiilor din 25 decembrie va fi modificat, astfel cǎ data va fi devansatǎ pe 21 decembrie, atenționează consultanții Accace Romania.

În afarǎ de obligațiile declarative și de platǎ standard, pe 21 decembrie va fi și termenul maxim de platǎ a impozitului datorat anticipat pentru trimestrul IV 2018.

Celelalte termene relevante în lunǎ sunt:

 • 3 decembrie – depunerea declarației 394 (pentru luna anterioarǎ)
 • 7 decembrie – depunerea declarației 092
 • 17 decembrie – depunerea declarațiilor Intrastat
 • 21 decembrie – termenul maxim de depunere și de platǎ a contribuțiilor aferente pentru urmǎtoarele obligații:
  • Declarațiile de TVA
  • Decontul de TVA (formular 300)
  • Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare pentru luna precedentǎ (formular 390 VIES)
  • Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentǎ (formular 301)
  • Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (formular 307)
  • Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat (formular 311)

Citește mai mult pe: Profit.ro