Departamentul juridic

23 august 2017

Departamentul juridic al Camerei de Comerț și Industrie Covasna oferă consultanță juridică gratuită privind procedura de înființare al unei societăți comerciale sau de obținere a autorizației de funcționare pentru persoanele fizice autorizate. Departamentului juridic oferă, contra cost, înființări și modificări de societăți comerciale, cu toate procedurile administrative aferente.

Serviciile oferite de Departamentul juridic:

a). redactări de documente

  • redactare acte constitutive;
  • redactare acte adiționale la actul constitutiv;
  • redactare și arhivare acte constitutitve actualizate;
  • redactare contract de comodat sau de închiriere pentru sediu/puncte de lucru.

b). îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului:

  • cerere rezervare nume;
  • cerere înmatriculare PF/PJ;
  • cerere modificări PF/PJ;
  • alte documente.

 c). depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a documentelor în vederea înregistrării în registrul comerţului.

 

GHID ÎNFIINȚARE ENTITATE ECONOMICĂ (Societate Comercială, Reprezentanță, Forme individuale de autorizare pentru desfășurarea unei activități economice)

Reglementarea impozitării entităților economice din România 2017